Gülek Geçidi

Gülek Geçidi

Akdeniz bölgesinde bir boğaz ve geçit. Toros Dağlarının doğusunda bulunur. iç Anadoluyu Çukurovaya bağlayan en önemli tek geçittir. Geçide Gülek adı, dar kesimi yanında kalıntısı yükselen bir kaleyle, batısındaki köyden dolayı verilmiştir. islam ordularının seferleri sırasında Müslüman akıncıları, Bizans topraklarına geçmek için bu özel geçidi kullanıp buraya Darbec Selane adını vermişlerdi

Gülek Geçidi esas olarak Tarsus Çayının bir kolu olan Caket Suyunun açtığı vadide çok dik kayalar arasında güney-kuzey istikametinde 10 km uzanır. Yüksekliği 800 m ile 1200 m arasında değişen iki tepe arasındadır. Orta kesiminde genişliği 10 mye kadar düşer. Gülek Yolu Torosların en yüksek bölgesinden geçmektedir. Gülek Boğazı, Marmara ve Ege kıyılarını Torosların ötesindeki beldelere bağlanmasından dolayı çok önemlidir. Asrımızda Torosların arasına girip onu geçen bir demiryolu hattı kurulmuştur. Açılan tünel ve demir yolu Gülek Boğazının önemini kaybettirdi ise de, ikinci Dünya Savaşında artan trafik, önemini yeniden kazandırmıştır. Boğaz stratejik önemini hala muhafaza etmektedir.

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …