Gram Nedir

Gram Nedir? Gram Ne Demek Kısaca?

Gram Nedir? Gram sembol g, bir kütle birimidir. Dünyaca kabul edilen Uluslararası Birim Sisteminde kütle birimi olarak kabul edilen kg kilo gramın binde birine Gram, Fr. gramme denir C.G.S. Birim Sisteminde temel kütle birimi Gramdır Tarihçe 1889 yılında sabit bir etalon kütle olarak kabul edilmeden önce kg, +4°C de 1 dm³ saf suyun kütlesi olarak tarif edilirdi. Aynı yıl Fransanın başşehri Paristeki Milletlerarası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosunda bulunan iridyum ve platinden yapılmış, 39 mm çapında ve 39 mm yüksekliğinde silindir şeklindeki etalon cismin kütlesine eşit kabul edilmiştir.

Gram Nedir? Gram Ne Demek?

Gram Ne DemekKütle birimi. Kilogramın binde biri olan gramın sembolü (g) dir. Dünyaca kabul edilen kütle birimi kilogram, Fransa’nın başşehri Paris’teki Milletlerarası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu’nda bulunan iridyum platinden yapılmış silindir şeklindeki cisimdir. Bunun binde birine ise gram denir.Sabit bir kütle kabul edilmeden önce gram, +4°C de 1 cm 3 saf suyun kütlesi olarak tarif edilirdi.

Fizikte kullanılan birim sistemlerinden C.G.S. de (Fransızca centimetre, gramme, seconde kelimelerinin baş harflerinden alınmıştır.) temel kütle birimi gramdır.

Bir gramlık kütle üzerine tesir eden yer çekimine bir gram-kuvvet denir. Bir gram, kilogramın binde biri olduğu için gram-ağırlık da denilen bu kuvvet, bir kilogram-kuvvetin binde birine eşittir. C.G.S. sisteminde kuvvet birimi olan dyn, kütlesi 1 g olan cisme 1 cm/s 2 lik ivme veren (kazandıran) kuvvettir.

Gram Nedir? Katı Adı Sembol Katı Adı Sembol

 • 100 gram g
  101 dekagram dag 10–1 desigram dg
  102 hectogram hg 10–2 santigram cg
  103 kilogram kg 10–3 miligram mg
  106 megagram Mg 10–6 mikrogram µg
  109 gigagram Gg 10–9 nanogram ng
  1012 teragram Tg 10–12 pikogram pg
  1015 petagram Pg 10–15 femtogram fg
  1018 egzagram Eg 10–18 attogram ag
  1021 zettagram Zg 10–21 zeptogram zg
  1024 yottagram Yg 10–24 yoktogram yg

Gram’ın Kelime Kökeni

Fransızca gramme “ağırlık ölçü birimi” sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca grámma γράμμα “1. çizim, yazım, yazı, harf, 2. küçük bir ağırlık birimi” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gráphō γράφω “(sivri uçla) çizmek, yazmak” fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. +graf maddesine bakınız.

Ek Bilgi

“Küçük ağırlık birimi” anlamı Latince scripulum (1. harf, 2. küçük ağırlık birimi) sözcüğünün Yunanca karşılığıdır. 1793″te Fransa Meclisince standart ağırlık ölçü birimi olarak tanımlanmıştır. 1870″te Osmanlı Devletinde resmi ölçü birimi olarak kabul edilmiştir.

Benzer Kelimeler

anagram
diyagram
epigram
gramer
gramofon
histogram
hologram
ideogram
piktogram
program
gramaj

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …