Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Metre Nedir

Metre Nedir

Metre Nedir

30 mayıs 1791 Fransız Ulusal Meclisi metrenin yeni tanımı olarak Fransız Bilimler Akademisinin önerisini kabul etmiştir. Bu öneriye göre 1 metre Paristen geçen meridyenin dörtte bir uzunluğunun 10 milyonda biridir 1795 pirinç geçici metre çubuk yapılmıştır 10 aralık 1799 Fransız Ulusal Meclisi, 23 haziran 1899 da yapılan ve Ulusal arşivlerde saklanan platin metre çubuğu en son standard olarak belirtmiştir

Metre bir uzunluk birimidir. Genellikle kısaltması olan m harfi ile gösterilir1 metre, ışığın boşlukta 1/299.792.458 saniyede aldığı yol olarak tanımlanmıştır tarihi 8 Mayıs 1790 Fransız Ulusal Meclisi yeni metrenin, yarım-periyodu 1 saniye olan bir sarkaçın uzunluğuna eşit olmasına karar varmıştır.

28 eylül 1889 – ilk Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, metreyi %10u iridyumdan oluşan platin alaşımı standard bir çubuğun üzerindeki iki çizgi arasındaki mesafenin buzun erime noktasında ölçülen değeri olarak tanımlamıştır.

6 ekim 1927 – Yedinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, platin- iridyum alaşımı standard çubuğun üzerindeki iki merkezî çizginin eksenleri arasındaki 0°Cdeki uzaklığın, bu çubuk 1 atmosfer standard basınç altındayken ve birbirinden 571 milimetre mesafedeki iki silindirin üzerinde yatay duruyorken yapılan ölçümünü metrenin tanımı olarak düzeltmiştir.

20 Ekim 1960 – Onbirinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, metreyi, kripton-86 atomunun 2p10 ve 5d5 kuantum seviyeleri arasındaki geçişteki ışımanın boşluktaki dalgaboyunun 1.650.763,73de biri olarak tanımlamıştır.

21 Ekim 1983 – Onyedinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, metrenin tanımını ışığın boşlukta 1/299.792.458 saniyede aldığı mesafe olarak yapmıştır.

Dönüşümler 1 metre aşağıdaki büyüklüklere eşittir Kesin olarak 1/0.9144 yarda yaklaşık 1.0936 yarda Kesin olarak 1/0.3048 foot yaklaşık 3.2808 ayak Kesin olarak 10000/254 inç yaklaşık 39.370 inç katı Adı sembol Katı Adı Sembol

 • 100 metre m
  101 dekametre dam 10–1 desimetre dm
  102 hectometre hm 10–2 santimetre cm
  103 kilometre km 10–3 milimetre mm
  106 megametre Mm 10–6 mikrometre µm
  109 gigametre Gm 10–9 nanometre nm
  1012 terametre Tm 10–12 pikometre pm
  1015 petametre Pm 10–15 femtometre fm
  1018 egzametre Em 10–18 attometre am
  1021 zettametre Zm 10–21 zeptometre zm
  1024 yottametre Ym 10–24 yoktometre ym

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …