Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Hakim Nedir

Hakim Nedir

Hakim Nedir

Hakim Ne Demek? Hakim Nedir Kısaca? Hakim Ne Demektir? Hakim Hakkında? Hakim Nedir? Hakim Hakkında Kısaca?

hakim Ne Demek, Hakim anayasa mahkemesinin hakim üyeleri ise Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek üyeyi yargıtay, iki asıl ve bir yedek üyeyi danıştay, birer asil üyeyi askeri Yargıtay, Askerî Yüksek idare mahkemesi ve Sayıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeler arasında üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden bir asil üyeyi ise Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan Yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri içinden göstereceği üç aday arasından üç asil ve bir yedek üyeyi üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçer.

Türkiyede hakimlik Adli ve idari yargı olmak üzere iki ana kola ayrılan hakimlik, mesleği, adli yargı bakımından sadece 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk Fakültesi mezunları arasından adalet Bakanlığınca ihtiyaca göre açılan sınavlarla seçilirler. idari yargı hakimleri ise, başta Hukuk Fakültesi olmak üzere programlarında hukuk bilgisine yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi mezunları arasından sınavla seçilmektedir. Yüksek mahkemeler olan Yargıtay, danıştay üyeleri kendi aralarında gizli oyla seçimle genel kurulunca seçilmektedir.

Buna göre, Anayasa Mahkemesi üyelerini Anayasa Mahkemesi üyelerini her halükarda Cumhurbaşkanı seçmektedir. Ancak, 11 üyeden 8i için birtakım makamlar Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek idare mahkemesi, Sayıştay, Yükseköğretim Kurulu Cumhurbaşkanına üç aday göstermekte, cumhurbaşkanı da bu adaylardan birisini Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atamaktadır. Burada aday gösterme yetkisinin çok önemli bir yetki olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Cumhurbaşkanı, 11 üyeden 3ünü ise belli şartları taşıyan kimseler arasından doğrudan doğruya kendisi seçmektedir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …