Gözlem Nedir

Gözlem Nedir

Gözlem Nedir? Gözlem Ne Demek? Gözlem Nedir Kısaca? Gözlem Ne Demektir? Gözlem Hakkında Bilgi?

Gözlem Nedir, Gözlem Araştırmada veri ve bilgi toplama metodlarından birisidir.Öteki bilgi toplama metodları anket ve deneydir. Diğer metodlarla birlikte de kullanılabilen ve anket metoduna nazaran daha objektif olabilen gözlem metodunda araştırma konusu olan kişiler, birimler, nesneler ve olaylar hakkındaki bilgiler, hiçbir müdahalede bulunmadan, sadece gözlem, yapmak süretiyle toplanır. Gözlem metodunda gözlemler gözlemci, kişiler tarafından yapılabilir veya araştırılan konuyla ilgili bilgilerin alınmasında ve kaydedilmesinde yardımcı araçlardan faydalanılabilir.

gözlemci vasıtasıyla yapılan gözlemler, iki şekilde yürütülebilir. Davranışları, özellikleri, durumları gözlenen kimseler gözlendiklerinin farkında değiller ise, buna kapalı gözlem gizli gözlem denir. Böylece gözlenen kişilerin suni davranışlara yönelmeleri önlenmiş olur. Açık gözlem denilen gözlem türünde ise, gözlenen kimseler gözlemcinin varlığından haberdar oldukları için bu tür gözlemler araştırmanın geçerliliğini bozmayacak bir yapıda düzenlenmelidir.

Gözlem, metodunun başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için, gözleme konu olacak hususların kesin ve açık şekilde belirlenmesi kimlerin ve nelerinin, hangi özelliklerinin gözlenip kaydedileceğinin tesbiti, gözlem yoluyla elde edilecek bilgilerin kaydedilmesine yarayacak gözlem formlarının kayıtların kolayca ve hatasız yapılmasına imkan verecek şekilde açık ve basit olması, gözlemciyi uğraştırmaması, gözlemcilerin sadece gözlem ve kayıt işlemi ile yetinmesi, yorum ve değerlendirme yapmaması, gözlem öncesi gözlemcilerin eğitilmeleri ve kendilerine deneme gözlemler yaptırılması lazımdır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …