Görücü Nedir

Görücü Nedir

evlenecek erkek için, gelinlik kız arayıp bulmaya giden kadın hakkında kullanılan bir tabir. Eskiden kadın ve kızlar, genç olsun, ihtiyar olsun yakın akrabalarından mahrem olanların dışında erkeklerle bir araya gelmezlerdi. Evlenme çağına gelenler, görücü usülüyle evlenirlerdi. Bu işi oğlanın annesi, hala, teyze veya akrabadan hatırı sayılır bir kadın yapar, iki tarafın rızasıyla iki gencin hayatı birleştirilirdi

Evlenecek erkek, başgöz olma çağına gelip, geçimini temin edebilecek hale gelince, evlenmesinde acele edilirdi. islami emirlere uymada titizlik gösteren eskiler, Peygamberimizin Acele etmek şeytandandır. Beşşey bundan müstesnadır Kızını evlendirmek, borcunu ödemek, cenaze hizmetini çabuk yapmak, misafiri doyurmak, günah işleyince hemen tövbe etmek. hadis-i şerifine azami derecede uymak için dikkat gösterirlerdi.

aile içinde edebe son derece riayet edildiğinden, oğlan, evlilik arzularını, zevkini doğrudan doğruya ana ve babasına açıkça söyleyemezdi. Önce annesine isteklerini açar, kızda aradığı şartları kısaca bildirir, annesi de konuyu babasına açardı. Konunun üzerine titizlikle eğilen ana baba, bütün şartları yerine getirmeye çalışır ve sonra kızın aranmasına başlanırdı. Kısa zamanda ailenin kız aradığı etrafta duyulur, eş, dost, akraba konu komşu bu hususta yardımcı olurlardı.

Görücülükte bölgelere göre ayrılıklar varsa da az çok ortak yönleri mevcuttur. Kız görmeye gidecek kadınlar uzun tetkik ve aramalardan sonra kızın birinde karar kılarlar, sonra kızın evine görücü, gidilirdi. Yabancıların gelişinden kızlarını görmeye gelindiğini anlayan ev halkından en büyüğü, misafirlerle meşgul olurdu. Ziyaretin maksadı sorulup anlaşıldıktan sonra, ekseriya biraz nazlı davranılır, bazı

mazeretler ileri sürülürdü. Buna rağmen kız, misafirlere kahve ikram eder, onların karşısında gözleri yerde, karşılarındakine bakmaktan utanır bir halde biraz otururdu. Konuşmasını kontrol etmek için sorular sorulur, durumu, hali, inceden inceye tetkik edilirdi. Uygun bulunmuşsa, kısa bir müddet sonra istemeye gidilirdi. Aradan geçen bir iki hafta içinde damat iyice tetkik edilir, kız verilmeye karar

verilince, iş söz kesimine kalırdı. Yaşlarına, görgülerine hürmeten, söz kesmek vazifesini her iki aileden en yaşlı olanlar yaparlardı. Oğlanın da kızı bir defa görmesi sağlanırdı. Bu işler halledildikten sonra, nikah ve düğün kararlaştırılır ve iki taraf da hazırlıklara başlarlardı. Eskiden evlenecek kızların çeyizleri çocuk yaştan itibaren hazırlanmaya başlandığından, evlenecek yaşa gelindiğinde her şeyleri hazır olurdu. Bugün memleketimizde görücülük usülüyle evlenmeye pek az rastlanmaktadır. Anadolunun örf ve adetlerine çok bağlı olan yörelerinde eskiye benzer görücü usülü hala uygulanmaktadır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …