Göz Kuruluğu Nedir

Göz Kuruluğu Nedir

Gözyaşı, gözün sağlıklı kalmasını ve göz kırpma hareketini yaparken rahat hissetmemizi sağlar. Bazı insanlarda gözyaşı üretimi azalır veya üretilen gözyaşı kalitesinde bozulma meydana gelir. Bu durumda ortaya çıkan rahatsızlık Kuru Göz olarak bilinir.Yaygın olmasına karşın, Kronik Göz Kuruluğu çok sayıda insanı etkileyen fakat en az bilinen göz rahatsızlıkları arasındadır. Birçok kişi, göz kuruluğu semptomlarını yanlış olarak alerjilerle, iklim koşullarıyla ya da basitçe göz zorlanmasıyla açıklar. Bunların hepsi Kronik Göz Kuruluğu semptomlarını şiddetlendirebilmekle birlikte, asıl neden bunlar değildir

GÖZ YAŞININ ÖNEMi NEDiR
Gözleriniz, göz yüzeyini korumak için, kesintisiz bir gözyaşı tabakasına gereksinim duyar buna “gözyaşı filmi” denir. Kronik Göz Kuruluğunda, gözyaşı üreten bezlerin sağlıklı çalışmasında oluşan bozukluklar, ürettiğiniz gözyaşının miktarında ve niteliğinde değişikliklerin meydana gelmesiyle sonuçlanabilir. Bu durum, gözünüzün yüzeyine artık yeterli beslenme ya da korunma sağlayamayan bir gözyaşı filmiyle sonuçlanır. Bu, gözünün yüzeyinin hasar görmesine yol açabilir ve dolayısıyla, kronik Göz Kuruluğu semptomlarına neden olabilir.

Gözyaşı iki farklı şekilde üretilir. Bunlardan ilki, göz yüzeyi nemlenmesinin sağlanması amacıyla, az miktarda ancak sürekli üretilip salgılanması şeklindedir. Bir diğeri de duygusal durumlarda ve gözde herhangi bir rahatsızlığa tepki olarak fazla miktarda gözyaşı üretimidir.

Doğal, sağlıklı gözyaşı üretimi azaldığı zaman, Kronik Göz Kuruluğu, gözün ön kısmının, özellikle de saydam tabakanın ciddi şekilde tahriş olmasına yol açabilir, çünkü burası da kendi sağlığı için sağlıklı gözyaşı filminin varlığına ihtiyaç duyar.

Doğal gözyaşı filmi, kornea üstünde sağlıklı bir göz yüzeyi yaratmasına ve gözün tamamını kayganlaştırmasına ek olarak, infeksiyonla savaşma işlevi görür, önemli beslenme sağlar ve net görüş için hayati öneme sahiptir. Uzun süreli gözyaşı üretimi azaldığı zaman, gözün ön kısmında kalıcı hasar ve skar (yara izi) oluşumu ihtimali ortaya çıkar. Ciddi bir göz kuruluğu durumunun zaman içinde tedavi edilmediği vakalarda, infeksiyon riskinde artış ve görmede ciddi bozulma meydana gelir.

KURU GÖZÜN BELiRTiLERi NELERDiR
Yanma
Batma
Kızarıklık
Bulanık Görme
Görme Azılığı

Göz kuruluğu belirtileri değişkenlik gösterir. Farklı hastalar yaşadıkları göz kuruluğu belirtilerini farklı şekillerde anlatırlar: Kaşınma, tahriş (irritasyon), ışığa duyarlılık, bulanık görme, hatta aşırı gözyaşı üretimi bildirebilirler. Bu belirtilerin herhangi birisiyle ya da bazılarıyla başa çıkmak, milyonlarca kişinin sorunudur. Bundan muzdarip olanların birçoğu, bunun “birlikte yaşamayı öğrenmekten” başka çareleri bulunmayan bir durum olduğuna inanmasına karşın, aslındatedavi edilmeyen Kronik Göz Kuruluğu daha ciddi görme problemlerine yol açabilir.

Göz kuruluğu hastalığı hafif, aralıklı yada erken evrede ise, tanısı zordur diğer göz rahatsızlıklarına benzemeksizin, erken evrede hastada hafif yanma, batma, kızarıklık, gözde ağırlık hissi, karıncalanma, gözde yabancı cisim hissi gibi şikayetler olur. Bu şikayetler kişiden kişiye değişmekle birlikte genellikle hastanın günlük yaşantısını olumsuz yönde etkiler. Hastalık orta ve şiddetli evrede ise bu şikayetler daha şiddetli ve sürekli olabilir.

Göz kuruluğu durumunuzun gerçekten Kronik Göz Kuruluğu olup olmadığını ancak bir doktor belirleyebilir. Bu tanıyı koymak için, göz kuruluğu uzmanı yaşadığınız göz kuruluğu belirtilerini ve günlük yaşantınız üzerindeki etkilerini anlatmanızı isteyecektir. Okumak ya da bilgisayarda çalışmak problem yaratıyor mu? Sürekli kaşınma, yanma ya da gözünüzde yabancı bir cisim varmış hissi yaşıyor musunuz? Bu sitede bulunan Kronik Göz Kuruluğu Testini (OSDI Testi) cevaplayıp yazdırarak doktorunuza gösterip yardımda bulunabilirsiniz.

KURU GÖZÜN NEDENLERi
Kontakt lens kullanımı

Kontakt lens kullanımı gözyaşının daha hızlı buharlaşmasına neden olacağından göz kuruluğuna yol açmaktadır.

Klimalı ortamlar
Klima kullanımı ortamın kurumasına neden olarak gözyaşının buharlaşmasını hızlandırarak göz kuruluğuna yol açmaktadır.

Lazer operasyonları
Operasyonlara bağlı olarak göz yüzeyi ve gözyaşı salgı organları etkilenmektedir.

Yoğun bilgisayar kullanımı
Yoğun bilgisayar kullanımı sırasında gözyaşı’nın göz yüzeyine yayılmasını sağlayan göz kırpma hareketinin sıklığının azalması nedeniyle ve yine gözün olması gerekenden daha az kırpılması sonucu buharlaşma fazlalaşacağından göz kuruluğu görülmektedir.

Sigara kullanımı
Sigara dumanındaki maddeler göz yüzeyini olumsuz yönde etkilemektedir.

Romatizma
Bağışıklık sistemi ile ilişkili romatizmal hastalıklarda gözyaşı salgılayan bezler de hastalığa katılmaktadır. Ciddi kuru göz, ağız kuruluğu ile birlikte giden Sjögren Sendromu ile birlikte olabilir. Bu durumda, hastalarda, sıklıkla eklem romatizması olmak üzere, tüm vücut sistemlerini tutan bir bağışıklık sistemi rahatsızlığı veya bağ dokusu hastalığı mevcuttur. Sjögren sendromu, genellikle 50 yaş civarında kadınlarda görülür.

Kalp rahatsızlıkları ve diyabet
Çeşitli kronik hastalıklarda özellikle doku beslenmesi bozukluğunda, gözyaşı beslenmesi bezleri de etkilenmektedir.

Göz tansiyonu
Bu rahatsızlığın tedavisinde kullanılan göz damlaları göz kuruluğuna yol açmaktadır.

Yaşlılık
Gözyaşı salgısı, erkek ve kadınlarda, ilerleyen yaşla birlikte azalır.

Çevresel faktörler
Nemi düşük, sıcak veya rüzgarlı ortamlar, radyasyon, kimyasal maddeler, uygun olmayan ışınlar, yüksek yerlerde kalma (düşük oksijen basıncı nedeniyle) kuru göze neden olabilir.

KURU GÖZÜN TEDAViSi
Yaşam Kaliteinizi Artırın

Kurugöz rahatsızlığının semptomları rahatsız edicidir ve kişinin yaşam kalitesini etkiler, iş verimliliğini düşürebilir ve hatta hastanın psikolojisi üzeride olumsuz etkisi olabilir. Ayrıca okuma, araç kullanımı, bilgisayar kullanımı gibi görsel dikkat gerektiren işlerde performansının azalmasına neden olur.

Yaşam kalitemizi bu denli olumsuz yönde etkileyebilen göz kuruluğu, semptomları giderilebilen ve hatta tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır.

Öncelikle hastanın kuru göze neden olan faktörlerden kaçınması gerekir. Örneğin az nemli, sıcak veya rüzgarlı ortamlar, radyasyon, kimyasal maddelere maruz kalma, yüksek yerlerde kalma (düşük oksijen basıncı nedeniyle) kuru göze neden olan dış faktörlerdir ve eğer kişi bu ortamlarda sıklıkla bulunmazsa göz kuruluğu semptomlarında azalma görülür. Bunların yanı sıra klimaya da sürekli maruz kalınmaması faydalı olacaktır. Bilgisayar kullanımını aralıklı bir hale getirmek, sigara kullanımını azaltmak da göz kuruluğunda kişinin karşılaşacağı şikayetleri azaltabilir.

Ancak kişinin yaşam koşulları bu faktörlerle sürekli karşılaşmayı gerektiriyorsa ve bu faktörlerden kaçınamıyorsa hafif durumlarda suni gözyaşları kullanımı ile büyük rahatlama sağlanabilir. Suni gözyaşları kişinin gözyaşını takviye etmek, göz yüzeyini kayganlaştırmak ve böylece kişiye rahatlama sağlamak üzere doktorunuzun tavsiyesi ile kullanılabilir.

Yaşam Şekli Değişimi ile göz yaşının korunması
Hastalara yaşadıkları ev ve iş ortamında nemin artırılması önerilir. Ayrıca yoğun sigara dumanı ortamında bulunmamaları belirtilebilir. Ağır vakalarda, kozmetik olarak beğenilmese de, buharlaşmayı önleyici gözlük vb. araçlar verilebilir.

Göz Yaşı Replasmanı
Suni göz yaşları, kuru göz hastalığının başlıca tedavi yöntemidir. Dünya çapında birçok suni gözyaşı bulunmaktadır ve aralarındaki farklılıklar içerdikleri etken maddeye, ambalajına (çok kullanımlık şişe, tek kullanımlık ampul, vs) dayanır.

Gözyaşı Yapımını Artıran ilaçlar
Suni gözyaşları sadece göz yüzeyini yıkayıp uzaklaşırken, bu ilaçlar gözyaşı üretimi ile gerekli dokularda etkilerini gösterirler ve kişinin doğal gözyaşı yapımını arttırırlar.

Cerrahi Müdahale
Gözyaşı kanallarına koyulan bir tıkaç sayesinde mevcut gözyaşının yüzeyde tutulması mümkündür. Ancak bu tıkacın kayması, yer değiştirmesi gibi zorluklarla da karşılaşılabiliyor

Ayrıca kontrol et

Hangi Elini Kullananlar Zekidir

Hangi Elini Kullananlar Zekidir

Hangi Elini Kullananlar Zekidir Yıllardır toplum üzerinde yaygın olarak bilinen bir doğrultma bulunmaktadır. Sol elini …