Gebelik Doğum Öncesi Bakım

Gebelik Doğum Öncesi Bakım

Gebelik, çocuğun ana rahmine düşüşün­den doğuma kadar süren ve genellikle 280 günde tamamlanan duruma denir. Bu süre içinde anne adayının vücudunda, cinsel organlarda ve öbür sistemlerde birçok de­ğişiklikler olur. Rahim büyür, genişler. Göğüsler genellikle ikinci ayda büyümeye başlar ama ilk gebeliğini yaşayan kadın­larda büyüme ikinci ya da üçüncü haftada olur. Göğüslerde duyarlılık ve dolgunluk hissedilir. Göğüs uçlarının büyüdüğü, ren­ginin koyulaştığı görülür. Bir kadının gebe olduğunu anlamasını sağlayacak bazı belirtiler vardır. Düzenli adet gören bir kadında âdetin ortadan kalkması, genellikle gebe olduğunun ilk belirtisidir

Bir kadının, gebe kaldıktan sonra bir veya iki kez kanama geçirdiği durumlar da vardır. Miktarı normalden az ve süresi kısa olan bu kanamaya halk de­yimiyle üstüne âdet görme denir. Bazı ka­dınlarda, özellikle sabahları halsizlik, bu­lantı ve kusma olabilir. Bunlar genellikle ikinci ayda belirir ve dördüncü ayın sonu­na doğru ortadan kalkar. Bu belirtilerin ortaya çıkışları, şiddetleri her gebede farklı olabilir. Bazı kadınlar gündüzleri daha rahat, geceleri ise rahatsız olabilirler. Gebelik döneminde çoğu kadının duygu­sallığı artar

Hırçınlık, terslik, alınganlık ve buhran görülebilir. Bazı kadınlar da aksi­ne, kendilerini çok neşeli hissederler. Bazı yiyecek maddelerine karşı duyulan aşırı istek aş erme ve günlük alışkanlıkların­da görülen değişiklikler, kadının duygusal değişikliklerinin açığa vuruluş şeklidir. Anne adayı, 12 ile 14 haftalık gebe durumuna geldiğinde karnı büyümeye başlar. 16. haftanın sonunda, bu durumu kendisi fark eder ama çevresindekiler bunu daha bir ay kadar anlayamazlar. içinde büyüyen yav­ruya yani fetüse yer açmak için rahim genişlemeye devam eder

16 ile 18. hafta ara­sında anne adayı karnında canlanma adı verilen zayıf kıpırtılar hisseder. Bu be­lirti kesin değildir. Çünkü karnın içinde, çocuk hareketine benzeyen başka hare­ketler de olabilir. Gebe olmayı arzu eden kadınlar, çoğunlukla karınlarında kıpırtı­lar hissettiklerini düşlerler. Bu durumda ise umma gebelikten söz edilir. Bazı gebelik belirtileri çok kesindir, kuş­kuya yer bırakmaz. Bunlardan birincisi röntgen filmidir ki çocuğun varlığını gös­terir

Bir başkası da, 18 ile 20. hafta ara­sında duyulabilecek çocuk kalp atışları­dır. Laboratuar testlerinden tavşan testleri Asoheim-Zondek, kurbağa testleri Galli-Mainini gebeliğin saptanmasında çok gü­venilir yöntemlerdir. Ama bu testler çok pahalı ve zaman alıcı olduğundan günü­müzde daha basit testler uygulanmaktadır. Plano test ile gebelik 2 dakika gibi kısa zamanda saptanabilmektedir. Ancak bu laboratuvar testleri kesin değildir. Gebelik saptandıktan sonra, anne adayı doktorla doğum öncesi bakım konusunda konuş­malıdır, çünkü gebelik döneminde anne­nin sağlığı mümkün olduğu kadar iyi ol­malıdır

Anne adayının herhGngi bir rahatsızfığı ve geçirdiği hastalıklar, ileride an­nenin ve çocuğun sağlığı açısından, önce­den doktor tarafından bilinmelidir. Eğer anne şeker hastası ya da kalp hastası ise, doğum öncesi bakımın önemi büyüktür. Anne adayı normal olarak her ay doktora gitmelidir. Gebeliğin 7. ayından sonra ise daha sık, 15 günde bir doktora görünme­lidir. Bu ziyaretlerde doktor, anneyi bütü­nüyle muayene eder. Kan basıncını ölçer ve idrar tahlili yapar

Doğumla doğrudan ilgili organlarda, pelvis çaplarında gerekli ölçmeleri yapar ve annenin normal doğum yapıp yapamayacağını önceden belirler. Kan muayeneleri ile ABO ve Rh. sistemi­ne göre annenin kan grubunu tayin eder. Eğer anne ile babanın kan grupları arasın­da uyuşmazlık varsa bebek eritroblastosis fetalis denen bir hastalığa yakalanmış ola­rak doğabilir. Bu durum’ gebeliğin son ay­larında yapılacak testlerle indirekt Coombs testi önceden belirlenebilir ve çocuk do­ğar doğmaz gereken yardım yapılabilir.

Bazı olaylarda çocuğun kanı değiştirilir. Buna kan değişimi exchange transfusion denir Eğer anne normalde olduğu gibi bebeğini emzirecekse doktorun meme bakımı hak­kında, anneye öğütler vermesi gereklidir.

Her ziyarette doktor anne adayına bazı belirtiler hakkında sorular sorar. Gebenin kusmaları, baş ağrıları, vajinadan su veya kan gelmesi, ellerin ayakların şişmesi, bu­lanık görme, karın ağrıları, bayılma nö­betleri, idrarın azalması ve çok kilo al­mak gibi şikâyetleri doktor tarafından de­ğerlendirilir. Gereken önlemler alınabilir

Ayrıca kontrol et

Histeroskopi Nedir Nasıl Yapılır

Histeroskopi Nedir Nasıl Yapılır? Histeroskopi Ne Demek?

Histeroskopi Nedir Nasıl Yapılır? vajina ve rahim ağzından histeroskop adı verilen özel bir optik cihaz …