Gaziantep Coğrafyası

Gaziantep Coğrafyası

Burada tepeler 1527 m.ye kadar yükselmektedir. ilin diger daglık kısmı ise bir yandan Nur Daglarına paralel, islahiye ilçesi ile Kilis ili arasında, güneyde Suriyeden baslayıp kuzeyde Kahramanmaras sınırına ulasmakta, diger yandan ise ilin kuzey sınırını Kahramanmaras ve Adıyaman sınırı boyunca, dogu da Fırat Nehrine kadar uzanmaktadır. Bur adak i tepelerin yükseklikleri güneyden kuzeye dogru Dormik Dagı 1250 m., ilkikiz Dagı 1200 m., Kas Dagı 1250 m. Sarıkaya Dagı 1250 m. ve Gülecik Dagı 1400 metredir. Araban ile Yavuzeli ilçeleri arasında bulunan Karadagın yüksekligi ise 950 metredir

Akdeniz bölgesi ile Güneydogu Anadolu Bölgesinin birlesme noktasında yer alan ilimiz 36° 28 ve 38° 01 dogu boylamları ile 36° 38 ve 37° 32 kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. ilimizin dogusunda Sanlıurfa, batısında osmaniye ve Hatay, kuzeyinde Kahramanmaras, güneyinde Suriye, kuzeydogusunda adıyaman ve güneybatısında kilis illeri bulunmaktadır. ilimiz 6222 km²lik alanıyla Türkiye topraklarının yaklasık olarak %1lik bölümünü kapsamaktadır. ilimizde genellikle dalgalı ve engebeli araziler yaygındır. Güneyde hatay ve Osmaniye sınırını olusturan Amanos Nur Dagları yer almaktadır.

Yüzölçümü 6.222 km² olan ilimiz Güneybatıda Hatay, batıda adana, kuzeyde kahramanmaraş ve Adıyaman, doğuda Şanlıurfa illeri, güneyde de Suriye ile çevrilidir.il topraklarını Akdenizden ayıran Amanos Dağları, batıda Adanayla, Fırat ırmağı da doğuda ilin Şanlıurfayla arasında ki doğal sınırı çizer. islahiye ilçesinin doğusunda yükselen Sof Dağı 1.496mlik doruğuyla ilin en yüksek noktasıdır. Yavuzelinin batısında ki Karadağ 1.081m. ile diğer önemli yüksekliktir. il alanının yaklaşık dörtte birini oluşturan ovalarda başlıcaları islahiye, Barak, Tilbaşar Oğuzeli, Araban ve Yavuzelidir. ilde ki en önemli akarsu Fırat ırmağıdır. Kara su, Araban ovasından geçip batıdan Fırata katılır.

Sof Dağında kaynaklanan Bozatlı Merzimen Deresiyse Yavuzelinin güneyinden geçip Fırata karışır. il ve Türkiye sınırlarından çıkmadan Fırata karışan son önemli akar su Nizip Çayıdır. Sof Dağından doğan Alleben Deresi ve islahiyenin kuzeyinde ki Karagölden çıkan Karaçay ve Gaziantep platosunun güneybatısından kaynaklanan Balık suyu diğer önemli akarsulardır. islahiyede ki Taşkın önleme ve sulama amaçlı Tahta köprü Barajı, Verimli alüvyal topraklarla kaplı islahiye Ovasının ortasından Karaçay geçer. Tilbaşar Ovasını Alleben-Sacır Suyu, Barak Ovasını Nizip Çayı, Yavuzeli Ovasını Bozatlı Deresi ve Araban Ovasını da Karaçay sulamaktadır

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …