Formik Asit Nedir

Formik Asit Nedir

Formülü, HCOH olan, karınca asidi adıyla da bilinen bir organik asit. ilk defa kırmızı karıncalardan elde edildiği için, buna karınca asidi denmiştir. Özellikleri Doymuş monokarboksilli asitlerin en küçük üyesidir. Bir değerli asit olup, aldehitlere benzer. Kimyasal indirgen özellik de gösterir. Formik asid, renksiz, keskin kokulu bir sıvı olup,

yoğunluğu 1,22 gr/cm3dür. 100,7°C de kaynar. 8,4°Cde donar. Suda, alkolde ve eterde her oranda çözünür. Deri ile temas ettiğinde yakar. 160°Cye kadar ısıtılırsa, karbondioksit ve hidrojene ayrışır.
Bulunuşu Tabiatta, odun katranında ve ısırgan otunda, karıncalarda, terde, idrarda ve et suyunda serbest olarak bulunur. Elde edilişi Teknikte ticari olarak karbonmonokside sodyumhidroksit etki ettirmekle elde edilir

200°C
CO+ NaOH …..› HCOONa
200 psi
HCOONa + H2SO4 › HCOOH + NaHSO4

Laboratuvarda siyanür asidine su, formaldehide oksijen, kloroforma sodyum hidroksit etki ettirmekle ve glizalikasidin gliserinle ısıtılmasından, elde edilebilir. Kullanılışı Kuvvetli antiseptik özelliği vardır. Kıl dökücü özelliğinden dolayı deri sanayiinde ayrıca boya ve kauçuk sanayiinde kullanılır

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …