Fluor

Fluor Nedir

Kimyasal bir eleman. Sembolü F, atom ağırlığı 19, yoğunluğu 1,635 tir. Basit bir gazdır. Tabiatta serbest halde bulunmadığı gibi sadece 1 derecede bileşikler halinde bulunur. Hafif yeşilimsi, havadan 38/29 oranında daha yoğundur. Bilinen maddelerin en etkinidir. Kimyasal ilgisi ve tepkime hızı çok fazladır.

Özellikleri
En önemli minerali fluorit veya florspati denilen CaF2 dir. Florun saf olarak eldesi (12) oranında sıcak erimiş KF, HF bileşiklerinin elektrolizi ile gerçekleşir. Flor en reaktif element olup O2 ve asal gazlar dahil tüm elementlerle tepkimeye girer. Fazla reaktif olmasının nedeni F-F bağının kolay kopması yani dissiyasyon enerjisinin az olmasıdır. Sadece (-1) oksidasyon sayısına sahiptir, yani tek bağ yapabilir. Fakat ortaklanmamış elektronları sayesinde metallerle –F_ şeklinde köprülü bileşikler yapabilir. Bir içme suyunda 1 ppm’den fazla flor olursa dişlerde sarı plaklar olur. Ayrıca Flor asal gazlardan Ksenonla bile tepkimeye girmiştir. Diş macunları ve deodorantların yapısında bulunur. Halojenler arasında en az polarize olabilen elementtir. Periyodik sıralamada Bulunmaktadır.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …