Finansman Şirketi

Finansman Şirketi

daha ziyade tüketim mallarının satın alınmasını kolaylaştıran ihtisaslaşmış finans kuruluşları. Tüccarların, vadeleri gelmemiş alacaklarını satın alırlar veya tüketicilere doğrudan krediler açarlar. Bu tip şirketler yirminci yüzyılın başında otomobil alımlarının taksitle finansmanını sağlamak gayretlerinin bir sonucu olarak kendilerini gösterdiler

Finansman şirketleri faaliyetlerini belli mallarda ve belli imalatçılarda yoğunlaştırırlar. Finansman şirketleri tüketicilerin finanse edilmelerinde ve onlara küçük miktarlarda kredi vermede de rol alırlar. Düşük faiz nisbetleriyle az miktarda kredi vermek bankalar için kazançlı ve cazip olmadığından tüketici kredilerine yönelen ihtiyaç ve talep daha çok tefeciler tarafından karşılanıyordu. Uygun kanüni düzenlemelerle birçok ülke, finansman şirketlerinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Finansman şirketleri kendi faaliyetlerini finanse etmede ticari bankalara dayanırlar.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …