Finansal Kiralama Nedir

Finansal Kiralama Nedir

yatırımları finanslama şekillerinden biri. Aynı zamanda değişik bir satışşekli de sayılabilir. ilk olarak 50li yıllarda ABDde uygulanan bu finanslama işlemi bir yatırımcı lessee, bir finansal kiralama kuruluşu lessor ve bir satıcı firma arasında gerçekleşir. Bir yatırımcının ihtiyaç duyduğu ve büyük bir finansal kaynağı kullanmak istemediği makina ve teçhizat gibi malların tamamı veya bir kısmı bir kiralama kuruluşu tarafından piyasadan satın alınarak yatırımcıya kiraya verilir

Finansal kiralama uzun vadeli bir yatırım finansmanı şekli sayılır. Taraflar, aralarında bir sözleşme yaparlar. Bu sözleşmede kiralanacak malın tarifi, kira süresi, toplam kira bedeli, kira taksitlerinin

ödenme tarih ve miktarları tayin edilir. Kira müddeti boyunca ilgili malın mülkiyeti finansal kiralama kuruluşuna, kullanım hakkı kiralayana aittir. Kira müddeti bittiği ve ödemeleri tamamlandığında malın mülkiyeti ekseriya sembolik denilebilecek çok düşük bir bedel karşılığı yatırımcıya devredilir.

Finansal kiralama sanayide ve ticarette yaygın olarak kullanılmakla beraber, otomobil gibi bazı malların satışında da uygulanabilmektedir. Gerek finansal kuruluşlar, gerekse satıcı kuruluşlar finansal kiralamaya dayalı satışlar düzenleyebilirler.

Finansal kiralama yurt içinde, yurt dışında, satış ve geri kiralama, satışa yardımcı kiralama gibi değişik şekillerde de uygulanabilir. Satış ve geri kiralamada, yatırımcı kendi mülkiyetinde bulunan bir malı

nakit ihtiyacını gidermek maksadıyla finansal kiralama şirketine satar, daha sonra taksit ödeyerek uzun vadede malı geri kiralar. Satışa yardımcı kiralamada ise, bir malın satıcısı bir şirket, kendi müşterilerinin finansal kiralama yoluyla satın almalarını sağlayacak sözleşmeler hazırlarlar.

Dünyada çeşitli ülkelerde yaygınlaşan finansal kiralama, ülkemizde 1985 yılında ilgili kanunla uygulanmaya başlamıştır. Bu kanuna göre en kısa kira süresi dört yıldır. Finansal kiralamanın daha da yaygınlaşması için enflasyonun yüksekliği bir engel olduğu gibi, bu işle uğraşan kurumların azlığı ve mevzuat yetersizlikleri de olumsuz etki yapmaktadır. Bütün bunlara rağmen Türkiyede bu işle uğraşan 20 şirketin 1990 yılında yaptıkları kiralamalar 1 trilyon sınırını aştı.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …