Fatiha Suresi Nedir

Fatiha Suresi Nedir? Fatiha Suresi Nasıl Okunur?

Fatiha Suresi Nedir? Kuran-ı kerimin ilk süresi. Mekke-i mükerremede nazil oldu indi. Yedi ayet-i kerimedir.Kuran-ı kerime onunla başlandığı için Fatihat-ül-kitab denmiştir. Fatiha süresi veya yalnız olarak El-Fatiha yahut Fatiha da denir. Başka isimleri de vardır.Kuran-ı kerimin aslı olduğu için Ümmü-ül-Kuran Kuran-ı kerimdeki bütün manaları içerisinde bulundurduğu için El-Esas bu kadar derin ve geniş manaları taşıdığı için Süret-ül-Kenz, Süret-ül-Vafiye, Süret-ül-Kafiye içerisinde hamd, şükür ve dua bulunduğu için, Süret-ül-Hamd, Süret-üş-Şükr, Süret-üd-Dua da denir. Halk arasında daha çok El-ham diye yanlış ve eksik telaffuzla söylenir.Yine namazın her rekatinde okunduğu için Süret-üs-Salat, şifa olduğu için Süret-üş-Şafiye, Süret-uş-Şifa, yedi ayet-i kerime olduğu için de Es-Seb-ül-Mesani denilmiştir.

Fatiha Suresi Nedir

Fatiha süresini okumak, hastalıklara şifadır.Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem üç türlü ilaç kullanırdı Kuran-ı kerim ve dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Yahut her iki kısmı karışık kullanırdı. Kuran-ı kerimden şifa beklemeyene şifa nasib olmaz. buyururdu. Fatiha süresi, hakkında da O her türlü hastalığa şifadır buyurmuştur. Fakat, şifa hasıl olması için okuyanın ve hastanın buna inanması lazımdır.

Fatiha Suresi’nin Okunuşu Ayet Sırasına Göre

Bismillahirrahmanirrahim

1- Elhamdulillâhi rabbil’alemin

2- Errahmânir’rahim

3- Mâliki yevmiddin

4- İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în

5- İhdinessirâtal mustakîm

6- Sirâtallezine en’amte aleyhim

7- Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi’nin Meali Ayet Sırasına Göre

Rahman ve Rahim Olan ALLAH’ın Adıyla

1- Hamd, Alemlerin Rabbi

2- Rahman, Rahim

3- Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur.

4- Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

5- Bizi doğru yola,

6- Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

Fatiha Suresi’nin Fazileti

Gerek yalnızca “elhamdülillâh” vb. şeklinde ifade edilen hamdin ve gerekse bütünüyle Fâtiha sûresinin değeri ve müminin dinî hayatındaki yeri hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır: “Zikrin en üstünü ‘lâ ilâhe illallah’, duanın en yücesi ‘elhamdülillâh’tır” (Tirmîzî, “Duâ”, 9).

“Allah’a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür” (İbn Mâce, “Nikâh”, 19).

Allah’ın resulü, Ebû Saîd b. Muallâ isimli sahâbîye, Kur’ân-ı Kerîm’deki en büyük sûreyi mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fâtiha olduğunu açıklamıştır (Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Kur’ân”, 9).

Yine birçok sahih hadiste Fâtiha sûresinin şifa özelliği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır (meselâ bk. Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Kur’ân”, 9).

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …