Fatih Türbesi

Fatih Türbesi

Fatih Sultan Mehmed Hanın kabrinin bulunduğu yer. Türbe, Fatih Camiinin haziresinde kıble duvarının önünde bulunmaktadır. Fatih buraya defnedildikten sonra, üzerine kapalı bir türbe yaptırıldı. 1766 daki zelzeleden sonra eski temeller üzerine bugünkü barok stilindeki türbe inşa edildi. 1782 deki Cibali yangınında türbenin içindeki eşyalarla beraber sanduka da yanmıştı. 1784 te Birinci Abdülhamid Han tarafından türbe tamir ettirildi yeni bir sanduka yaptırılarak üzerine Kabe örtüsü örtülmüş ve bu

arada kapı sövesi de değiştirilerek üzerine bir de kitabe ilave edilmiştir. Türbe, Abdülaziz Han ve Sultan Reşad zamanlarında tamir görmüştür. 1925 te çıkan bir kanunla türbeler zamanın idaresi tarafından kapattırıldı. Fatih Sultan Türbesi de bu tarihte kapatıldı. Bakımsız, tamirsiz, yangın ve yağmur gibi tabii afetlere maruz olarak kendi haline bırakılan türbe, nihayet 1950 senesinde çıkan bir kanunla ziyarete açıldı. 1952-53 senelerinde de tamir gördü. Bkz. Türbe

Türbe sekiz köşeli bir plana göre yapılmış ve üzeri tek kubbeyle örtülmüştür. Giriş kapısı üzerindeki saçak sonraki devre aittir. Türbe içerisindeki kalem işleri ise sonraki tarihlerde yapılmıştır. Halen mevcut olan örtü, şamdan ve gümüşşebeke son devirlere aittir. Büyük selatin türbelerinin de camiler ve külliyelere ait diğer müesseselerde olduğu gibi vazifeli memur ve hademeleri vardır. Bunların vazifeleri bir nizamnameyle tesbit edilmiştir.

Fatih Türbesi karşısındaki bahçede bulunan mezarlıktaki ilk türbede hanımları ve ikinci Bayezid Hanın annesi Gülbahar Sultanın kabirleri bulunmaktadır. Yine burada Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşanın türbesi yeralmaktadır. Bu mezarlıkta daha pekçok devlet adamı ve diğer ileri gelen zatların kabirleri vardır. Türbenin yanında Birinci Sultan Mahmud Han tarafından yaptırılmış kütüphane bulunmaktadır.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …