Elips Nedir

Elips Nedir

Verilen iki noktaya uzaklıkları toplamı sabit olan noktaların geometrik yeri. Verilen bu iki noktaya elipsin odakları denir. elips, aynı zamanda bir koni ile bir düzlemin ara kesitinden ibaret olan kapalı ikinci dereceden bir eğridir

elips şekli ve geometrik özellikleriyle çok eski yıllarda bile bilinmekteydi. Elips, sabit bir noktaya ve verilen bir doğruya uzaklıklarının oranı birden küçük bir sayıya eşit olan noktalarının geometrik yeridir.

Denklemi x2+y2=a2 olarak verilen bir dairenin koordinatlarının b/a oranında büyütülmesiyle veya küçültülmesiyle elipsin, denklemi, x2/a2+y2/b2=1 olarak bulunur. Elipsin 2a büyüklüğünde büyük büyük ekseni ve 2b büyüklüğünde küçük ekseni mevcuttur. Elips bunları çap kabul eden küçük ve büyük çemberleri arasında kalır.

büyüklüğü, elipsin dış merkezliği olarak isimlendirilir. Elips üzerindeki bir noktayı odaklarına birleştiren doğruların meydana getirdiği açının açı ortayları elipsin teğet ve normalini meydana getirir. Elipsin

alanı abdir. Elipsin çevresi eliptik integral ve eliptik fonksiyonlar yardımıyla elde edilir. Yaklaşık olarak .a+b alınabilir. Elipsin çizilmesinde takip edilecek yollardan biri, odak noktalarını tesbit edilecek bir ipi bir kurşun kalem ucu ile gergin tutarak kalemi hareket ettirmektir. Güneş sisteminde gezegenlerin yörüngeleri odaklarından birinde güneş bulunan birer elipstir. Çember elipsin özel bir şekli olarak düşünülebilir. Burada iki odak üst üste çakışmıştır.

Ayrıca kontrol et

Lami Teoremi Nedir

Lami Teoremi Nedir kuvvetlerin dengede olması halini formüle eden, bir statik teoremi. Bir cisme, üç …