Elektrokimya Nedir

Elektrokimya Nedir

Kimyasal enerji ile elektrik enerjisi arasındaki bağıntıları, bu iki enerjinin karşılıklı dönüşmelerini ve bunlarla ilgili olayları inceleyen bilim dalı. Bu dönüşmeler, teorik yönden aynı önemde ise de, pratikte elektrik enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşmesi daha önemlidir

Yukarıda elektrokimyanın, kelimenin menşei bakımından bir tarifi yapıldı. Ancak elektrokimya elektrotlarda yer alan bütün kimyasal olayları inceler. Bir metal, kendi iyonlarını ihtiva eden bir çözeltiye batırıldığında, bir elektrot meydana gelir. Mesela bir bakır çubuğun bakır iyonlarını ihtiva eden bir çözeltiye batırılmasıyla, bir bakır elektrot Cu/Cu2+, bir çinko çubuğun çinko iyonlarını ihtiva eden çözeltiye batırılmasıyla da bir çinko elektrot Zn/Zn2+ elde edilir. Bu iki elektrot uygun bir biçimde

birleştirilirse, Daniel pili denilen bir pil meydana gelir. Eğer elektrotlar, yalnız başlarına izole ise, hiçbir akım geçmez ve bir denge hali vardır. Bu dengenin incelenmesi kimyasal termodinamiğin bir özel hali olan elektrokimyasal termodinamiği meydana getirir. Eğer elektrotlardan akım geçerse, bu halde elektrotla elektrolit arasında bir denge hali yoktur. Bir reaksiyon meydana gelir. Buna karşılık olayların

incelenmesi, elektrokimyasal, kinetiğin konusunu teşkil eder. Böylece termodinamik ve kinetik elektrokimyanın genel incelenmesinde temel iki kısım meydana getirirler. Öte yandan elektrokimyasal reaksiyonlar elektrolitik bir ortamda meydana geldiğine göre, elektrolitlerin bilinmesi de önemlidir. Buna göre elektrolitlerin termodinamiğini ve kinetiğini ve özellikle bunların iletkenliğinin incelenmesini de elektrokimyanın, inceleme alanına sokmak icab eder.

O halde elektrokimyanın inceleme alanına giren konuları şu iki bölümde toplayabiliriz

Elektrolitlerin termodinamiği ve kinetiği Bu kısımda mikroskobik elektrik olayları sözkonusudur. Genellikle elektrolitlerin özellikleri incelenir ve özellikle sulu çözeltiler önemli bir yer alır. Elektrolitik disosyasyon, çözeltilerde iyonik dengeler, iletkenlik, taşıma sayısı, baz dengeleri ve daha birçok konular bu kısma girer.

Elektrokimyasal termodinamik ve kinetik Bu kısımda makroskobik elektrik olayları söz konusudur ve elektrot işlemlerinin termodinamiği ve kinetiği incelenir. Bu da ikiye ayrılabilir Birinci kısımda, denge halindeki elektrotlara ait olaylar incelenir ki, elektrot potansiyelleri, elektromotor kuvvet ve bunlarla ilgili

hususlar yer alır. ikinci kısımda ise, denge halinde olmayan elektrotlara ait olaylar incelenir ki, polarizasyon, elektroliz ve bunlarla ilgili hususlar yer alır. Teorik elektrokimyayı teşkil eden bu iki büyük bölüme bir üçüncü bölüm olarak elektrokimyanın gayet geniş olan uygulamasını katmak icab eder.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …