Elektroforez Nedir

Elektroforez Nedir

Bir sıvı içinde asılı duran kolloidal yüklü katı taneciklerin uygulanan bir elektrik alanın etkisiyle hareket etmeleri. Bu olay genellikle su içinde dağılmış büyük kolloidal iyon partiküllerine uygulanır

elektroforezin kullanıldığı en mühim alanlardan biri kan proteinlerinin elektriksel yüklerindeki farklılıklara göre analizidir. Değişik hastalıklarda bu proteinlerin oranı geniş çapta değişir. Dolayısıyle elektroforez, hastalık teşhisi maksatlarında kullanılır. Bunlara karaciğer sirozu, nefrotik sendrom, doku harabiyetleri gibi hastalıklar örnek gösterilebilir. elektroforez bakteri, virüs, nükleik asitler, nisbeten küçük moleküllü organik bileşikler ve kompleks metal iyonları karışımlarının analizlerinde kullanılır.

Karışımların analizlerinde ve ayrılmalarında bu partiküllerin elektroforetik hareketlerinden bir çok tarzda istifade edilir. Hastanelerde ve çeşitli tıp merkezlerinde yaygın olarak kullanılan elektroforezde bir selüloz asetat bandı üzerine az miktarda serum uygulanır ve belirli bir süre boyunca bu banta bir elektrik akımı tatbik edilir. Bu usül kullanıldığında beş ana grup protein birbirinden ayırt edilebilir. Bu ana gruplar Albümin ile .1 alfa1, .2 alfa2, ß beta ve . gama gloubinleridir. Bu fraksiyonları görünür hale getirmek için serumlu bant boyanır ve daha sonra bu bant normal bir bantla mukayeseedilir.

Sonucun değerlendirilmesinde bir başka usül de bantın bir ışık yolu üzerinden geçirilmesidir tarama. Bu usül kullanıldığında fraksiyonların herbirinin bu ışıkta yaptığı yansıtma veya emilme miktarı bir grafik haline getirilir ve böylece elektroforetik bir tarama elde edilir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …