Eğridir Gölü

Eğridir Gölü

Sina, Hoyran Gölü Anadoluda göller bölgesinde Isparta vilayeti toprakları içinde yer alan bir gölümüz. Rakımı 916 m, yüzölçümü 468 km2 olup, suyu tatlıdır Göl, ortasından daralmış iki parça halinde, kuzeyden güneye uzanmaktadır. En geniş kısmı, güneydeki parçasında olup, 16 kilometredir.Güney batıda 2734 m rakımlı Barla ve kuzey doğudaki 1889 m rakımlı Çirişli Dağlarının etekleri, birer burun halinde göle uzanır. Böylece gölün en dar geçidini meydana getirirler. Bu geçidin genişliği 2,5 kilometredir

Kuzey parçasının mahalli ismi Hoyran, güney parçasının Eğridir Gölü Kuzey parçasının en kuzey noktasındaki Elekse Deresi mevkii ile, güney parçasının en güney noktası olan ayağının menbaı arasındaki uzunluk 47,5 kilometredir.

Parçaların, yani Hoyranla Eğridirin birleştiği hat üzerinde derinlik 5,5 m, Keltepe Burnu ile Gençali arasında 9 metredir. Eğridir kazasının önlerinde Yeşilada ve Canada isimli iki ada yer alır.Yeşiladada Eğridirin bir mahallesi bulunur.Günümüzde ada bir yolla karaya bağlanmıştır.

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …