Daktilo icadı

Daktilo icadı? Daktiloyu Kim Buldu?

Daktilo icadı? Modern çağın icatlarından biri olan yazı makinesinin tarihi pek genç sayılmaz. 1714 yılında Henry Mili adında bir ingiliz’in kendi icadı olan yazı makinesine patent almak için müracaat da bulunduğuna ilişkin kayıtlar,bu sözümüzü doğrulayan bir belgedir.

Ancak söz konusu makine asla gerçekleştirilmedi. Bunun nedeni de kesinlikle bilinmiyor. Birleşik Amerika’da ilk yazı makinesinin patenti 1829 tarihini taşımaktadır ve William Burt adında birine aittir. O devirde “tipoğrafır” diye isimlendirilen bu makinenin günümüze kadar ulaşmış bir örneği yoktur

Daktilo icadı?

1833 yılında, Progin adında bir Fransız,her harf için bir harf çubuğu olan makineyi icat etti On yıl sonra 1843 de, Amerikalı Charles Turber daha değişik bir yazı makinesini yapmayı başardı. Bu makinede harf çubukları pirinç bir tekerleğin kenarında bağlantılıydılar. tekerlek bir merkez mili üzerinde hareket ediyordu. Böylece, istenilen harfin çubuğu çevriliyor ve alttaki kağıdın üzerine mürekkepli harfi basıyordu.

Söz konusu makinenin çok yavaş çalışması,pratik yararını azaltmaktaydı 1856 yılında, gelişme yolunda bir adım daha atıldı. Yeni yapılan makinede harf çubukları ortak bir merkez ekseninde dizilmişlerdi. Başka türlü söylemek gerekirse, bugünkü yazı makinelerinde temel olan ilkeden yararlanılmıştı.

Pratik kullanış için uygun ve set halinde yapımına gidilen ilk yazı makinesi, Birleşik Amerikalı üç mucit tarafından gerçekleştirildi. Bunların adları Christopher Sholes.SamuelSoule ve Carlos Glidden’di. 1873 yılında,kendi buluşları olan makineyi daha da geliştirdiler. kağıt dolgu lastik bir silindirin aralığından yerleştiriliyor mürekkepli şeridin sarılı bulunduğu bir makara dönerek, hareket halindeki şerit ikinci ve boş bir makaraya sarılıyordu.Yukarda isimleri sayılan üç mucit birleşmiş ve bir şirket kurmuşlardı. Üç ortağın makinesine benzer başka bir yazı makinesi,yaklaşık olarak aynı zamanda,Peter Mitterhofer adında bir Alman tarafından yapılmış ve Viyana Politeknik Enstitüsüne satılmıştı. Onu.Mathias Schwalbach adındaki bir teknisyenin icadı olan bir makine izledi.

Sholes Glidden ve Soule, Densmere adındaki bir avukatın aracılığıyla, buluşlarını New York Eyaletinin büyük bir şehrindeki Remington ve Oğulları silah fabrikasına sattılar. Bir süre sonra, üç ortağın buluşu olan yazı makine-sinin seri halinde yapımına başlanmıştı. Piyasaya sürülen makineler istekle kapışıldığı için ilk örnekler sadece büyük harfle yazıyordu. Ertesi yıl model değiştirildi.Yeni model makine daha küçük harflerle yazıyordu. 1877 yılında, silindiri indirip kaldıran mekanizma, küçük harfler, sayılar ve bazı yazı işaretleri de katılarak,makine iyice geliştirildi.

Yazı makinesi, kadınların büro çalışmalarında büyük ölçüde yer almalarına zemin hazırladı. 1880 yılında New York’ta ilk daktilo kursu açıldı. Bunu,çeşitli yazı makinesi fabrikalarının açtıkları kurslar izledi

Ayrıca kontrol et

Buharlı Makine Nedir

Buharlı Makine Nedir? Buharlı Makine Ne Demek?

Buharlı Makine Nedir? Boulton ve Watt Şirketi 1786 da çift etkili makineyi piyasaya sürdü. Elli …