Çözelti Nedir

Çözelti Nedir

Çözelti Ne Demektir? Çözelti Nedir Kısaca? Çözelti Hakkında? Çözelti Ne Demek? Çözelti Nedir? Çözelti Hakkında Kısaca?

Çözelti Ne Demek, Çözelti Bir maddenin diğer bir madde içerisinde moleküler seviyede homojen olarak dağılmasıyla meydana gelen karışım. Çözeltilerin çözücü ve çözünen olmak üzere iki bileşeni vardır. Genellikle bu iki bileşenden miktarca fazla olanına çözücü, diğerine ise çözünen denmektedir. Bileşenlerin miktarlarının birbirine yakın olduğu durumlarda çözücü – çözünen ayrımı keyfîdir. Bu durumda bileşenden söz etmek daha yerinde olur. Çözeltileri, bileşiklerden ayıran en önemli özellik çözeltinin, homojenliği kaybolmaksızın, bileşiminin belli sınırlar içinde değiştirilebilmesidir.

Çözeltiler Çözücünün Sıvı ve Katı Durumda Bulunuşuna Göre Sınıflandırılırlar Önemli Çözelti Tipleri Şunlardır
  • Sıvı – Sıvı, Çözeltiler, su – alkol
  • Sıvı-Katı Çözeltiler su, – tuz
  • Sıvı-Gaz Çözeltileri su – karbondioksit
  • Katı-Sıvı çinko, – civa
  • Katı-Gaz palladyum – hidrojen
  • Katı-Katı, bakır – çinko

Çözeltilerin konsantrasyonları derişimleri Çözeltide çözünmüş bulunan maddenin miktarını belirtmek için yerine göre muhtelif konsantrasyon derişim terimleri kullanılır. Mesela çözeltinin 100 gramında bulunan çözünmüş madde miktarı bilinmek isteniyorsa başka, 100 mililitresinde bulunan çözünmüş madde soruluyorsa başka terim kullanılır. Değişik maksatlarla çok kullanılan muhtelif konsantrasyon terimleri şunlardı

Çözeltilerin yüzde bileşimi Bir çözeltinin 100 gramında çözünmüş olan maddenin gram miktarına çözeltinin yüzde bileşimi veya kısaca çözeltinin, yüzdesi denir. Mesela % 10luk tuz çözeltisi denince 100 gramında, 10 gram tuz ve 90 gram su bulunan çözelti, akla gelir

adi konsantrasyon Bir çözeltinin birim hacminde çözünmüş bulunan maddenin gram miktarına o çözeltinin konsantrasyonu adı verilir. Genellikle 100 mililitresinde çözünmüş bulunan maddenin gram cinsinden kütlesi alınır ve buna yüzde konsantrasyon adı verilir.

Molarite Molar konsantrasyon Bir çözeltinin litresinde çözünmüş olarak bulunan çözünmüş madde mol sayısına o çözeltinin molaritesi veya molar konsantrasyonu adı verilir. Mesela 1 molar sülfürik asit çözeltisi denildiği zaman çözeltinin bir litresinde 1 mol yani 98 gramsülfürik asit H2SO4 bulunan çözelti anlaşılır.

Normalite Bir çözeltinin litresinde çözünmüş olarak bulunan çözünmüş madde ekivalent eşdeğer gram sayısına o çözeltinin normalitesi denir. Bu tarifi anlamak için “ekivalent gram sayısını bilmek lazımdır. Bkz. Eşdeğer Ağırlık

Molalite Bir çözeltinin bir kg çözücüsü başına çözünmüş madde mol sayıdır. Bu konsantrasyon terimi ebülyoskopi ve kriyoskopide kullanılır.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …