Çuval Nedir

Çuval Nedir

Giyim eşyası buğday, un ve benzeri maddelerin nakli ve muhafazası için kullanılan yün ve kıldan yapılmış eşya. Günümüzde naylon ve başka maddelerden yapılanlara da bu ad verilmektedir. Çok eski zamanlardan beri Çuvallar, çeşitli şekillerde yapılmış ve kullanılmıştır. Bilhassa Anadoluda yörükler arasında kullanılan, bulundukları yörenin özelliğini gösteren ala çuval denen nakışlı tipleri çok güzeldir. Gün geçtikçe azalan ve kısa zamanda ortadan kalkacak olan göçerlikle beraber bunlar da kaybolup gitmektedir

Çuvallar gerek malzeme, gerekse kullanıldıkları yerlere göre iki grupta toplanırlar. Ala çuval, Ala, genel anlamda renkli manasında kullanılır. Yünden dokunmuş olup, renk ve nakış bakımından çok zengindirler. Giyecek ve bu tür eşyalar için yapılırlar. Kıl çuval Kıldan dokuma, hububat koymak için kullanılan çuvallardır. Çeşitli yörelerde yünden yapılan ve değişik isimlerle anılan çuvallar, da vardır.

Ala çuvallar yörüklerin seyyar çulha dedikleri çadır tezgahlarında dokunur. Kıl çuvallar aynı tezgahlarda veya daha basit tezgahlarda dokunur. Tezgahlara mutat, ip ağacı, ipacı gibi isimler verilmektedir.

Çuvallardaki nakışlar, ya yüzünde veya hem yüzünde hem de arkasında toplanmıştır. Yüzde olanlarda, nakışlar yatık geniş yollar içine sıralanmıştır. Bu çeşit çuvallar çoğunluktadır. Bunların arkası

nakışsızdır. Bazılarında boncuk ve püskül dizileri de görülür. ikinci gruptakiler de çuvalın önü ve arkası dikine bir su halinde nakışlıdır. Nakışlar yünden yapılan çuvallarda görülür.

Genel olarak bütün çuvallarda kolonlar vardır. Bunlar çuvalın, deve havutuna veya merkebin semerine bağlanması içindir. Uçları püsküllü, kıldan ekseriya siyah beyaz renkli dokunarak yapılır. Seyrek de olsa başka renklerden de yapılanları vardır. Kolonlar dokuma veya üzerindeki nakışa göre ayrıca isim alırlar.

Çuvalların büyüklükleri yörelere göre değişmekte ise de genellikle standart olarak yapılmakta idi. Böylece içine konan hububatın bir ölçeği olmaktadır. Ekseri büyüklükleri bir deve yükü olarak hesaplanırdı. Yapılan tetkiklerde büyüklerin 5-6 kile on teneke hububat alacak şekilde yapıldıkları görülmüştür. Bunların en küçükleri 69×94 cm, en büyüğü ise 80×144 santimetredir.

Çuvallar gerek dokunuşları, gerek nakışları, gerekse kolonları ile Anadolunun göçebe hayatını anlatan en güzel örnekleridir. Üzerlerindeki motifler, nakışlar, asırlar öncesi hayatın, geleneğin örnekleridir. Özellik gösteren, sanat değeri olan ve her bakımdan görülüp incelenmeye değer sanat eserleridir.

Çuvallardan boy ve en bakımından büyük olan ve sadece kıldan yapılan hararlar da vardır. Hararlar daha ziyade gübre ve saman taşımakta kullanılır. Kolonları yoktur

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …