Cemal Reşit Rey Hayatı

Cemal Reşit Rey Hayatı

Batı yöntemlerinin kullanıldığı çok sesli Türk sanat müziğinin yaratılmasına büyük katkıları olmuştur Babası H.Nazım takma adıyla Servet-i Fünun dergisinde yazılar yazan Ahmet Reşit Reyin oğlu ve Ekrem Reşit Reyin kardeşi olarak 1904 yılında Kudüste doğdu

Ailesi onun eğitimiyle yakından ilgileniyordu. Alman bakıcısının öğrettiği şarkıları üstün güzellikte söylemesi, müzik yeteneğinin habercisi oldu.

Rey ailesinin istanbul Kanatlarımın Altındaa taşınmasıyla 6 yaşındaki Cemal, Galatasaray Lisesinin ilk bölümüne başladı.Bundan iki yıl sonra notalar yazıyor, annesinden öğrendiği küçük piyano parçaları çalıyor ve besteler yazmayı deniyordu.

1913 yılında ailesinin Parise göç etmesi üzerine eğitimine Buffon Lisesinde devam etti.Burada Marguerite Longdan piyano dersleri aldı.

I.Dünya Savaşı başlayınca, annesiyle birlikte isviçreye gitti ve ortaöğrenimini Cenevrede tamamladı.Bir yandan da Cenevre Konservatuarına devam etti.

1920 de Fransaya döndü.Paris Konservatuarında Edouard Mathe ve Raoul Laparranın öğrencisi oldu 1920-1923 yılları arasında Pariste ilk piyano konserini başarıyla verdikten sonra sanatsal bestelerde yapmaya başladı.ilk olarak ağabeyi Ekrem Reşit Reyin şiirlerini ses ve piyano için besteledi.

1923 yılının ekim ayında Türkiyeye dönen Rey, Darülelhanda piyano ve kompozisyon öğretmenliğine atandı Bu arada 1926da karma bir öğrenci korosu, 1934te ise çoğunluğun öğrencilerden oluştuğu Yaylı Sazlar Grubunu kurdu.

1938 yılında Ankaraya davet edilen Rey, 1940 yılına kadar başkentte yeni kurulan Türkiye Radyosunun batı müziği yayınları şefliğini yaptıktan sonra tekrar istanbula döndü.

1945 yılında istanbul müzikseverlerinin yardımlarıyla istanbul Filarmoni Derneğini kurdu ve başkanı seçildi.Derneğin düzenlediği konserlerle ünü yurt dışına yayıldı.

1949 yılında Avrupanın başlıca müzik merkezlerinden Paris, Roma, Napoli ve diğer illerden Atina, Belgrad, Madrid, Bükreş gibi birçok ilde konserler verdi.

Sanatçı 1950 yılında istanbul Radyosu Senfoni Orkestrasının şefliğine alındı.1970den sonra konservatuarda kompozisyon dersleri verdi ve sürekli olmamakla birlikte istanbul Devlet Senfoni Orkestrasını yönetti.

1982 yılında kendisine Devlet Sanatçısı unvanı verildi Türk Beşleri olarak adlandırılan beş besteciden biri olan Rey, çoksesli Türk sanat müziğinin oluşmasına büyük katkıda bulundu.

Yapıtları Soruyorum Kendime, Üç Şarkı, Bahar Şarkısı, On iki Anadolu Türküsü, Zeybek, Türk Yaşamından Sahneler, Bebek Efsanesi, Köyde Bir Facia, Enstantaneler, Kromatik Konçerto, Ergenlik Töreni, Mistik, Hatıradan ibaret Kalan Şehirde Gezintiler, Çağrılış, Konsertan Parçalar, Sazların Sohbeti.

Operetleri Lüküs Hayat, Deli Dolu, Saz-Caz, Maskara, Hava-Civa, Adalar, Alabanda, Aldırma, Yaygara 70, Uy Balon Dünya, Bir istanbul Masalı

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Kimdir Ayten Gökçer Kimdir, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi …