Çekirdek Nedir

Çekirdek Nedir

Atom, çekirdeği, meyve çekirdeği, mermi çekirdeği denildiğinde değişik manalar anlaşılır. Atom çekirdeği, atomun merkezinde bulunan, proton ve nötron adı verilen parçacıklardan müteşekkil, atom hacmine nisbetle çok küçük bir hacmi olmasına rağmen, atomun hemen hemen bütün kütlesinin

toplandığı pozitif yüklü bir cisimdir Canlı çekirdeği, canlıların yapıtaşı olan hücrenin stoplazması içinde bulunan, çoğunlukla bir adet ve yuvarlak küre. Çekirdek, hücrenin hayati faaliyetlerini ve üremesini düzenleyerek yönetir. Bir zarla çevrili olup, içindeki sıvıya nükleoplazma denir. Kromozomlardan teşekkül eden kromatin ağı bir yumak gibi içini doldurur. irsi karakteri nesilden nesile aktaran genler kromozomlarda bulunur

Genler dna, Deoksiribo Nükleik Asit yapısında olup, hayat sırrı Dna moleküllerinde şifrelenmiştir. Çekirdek bir veya birkaç adet çekirdekçik nükleolus ihtiva eder. Çekirdekçikler Rna Ribo Nükleik Asit yapısında olup, protein sentezinde rol oynar. Meyve tohumlarına da çekirdek denir

Ayrıca kontrol et

Kurgu Bilim Nedir

Kurgu Bilim Nedir? Kurgu Bilim Ne Demek?

Kurgu Bilim Nedir? Teknolojik ve bilimsel delillerin hayal gücü ile birleştirilerek yazılmış hikaye ve roman …