Çekirge Nedir

Çekirge Nedir

Yaşadığı yerler Sıcak bölgelerde . Tarla, çayır ve su kenarlarında rastlanır. Özellikleri Arka bacakları uzun ve sıçrayıcı özelliktedir. Ekinler için zararlıdırlar. Göçmen olanları, 5-6 cm veya daha uzunları vardır. Ömrü Dört ay kadardır. Çeşitleri Tarla, yeşil, değnek, italyan, Mısır, Afrika göçmen Çekirgesi, en meşhurlarıdır

Düzkanatlılar Orthoptera takımına bağlı böcekler. Ağız parçaları kesici ve çiğneyici olup, çoğunlukla nebati, bazan da hayvani maddelerle beslenirler. Uzun yapılı başlarının yanlarında bir çift iri petek göz ve alınlarında üç adet basit osel göz vardır. Bir çift olan antenleri, bazılarında kısa, bazılarında uzun

olup, dokunma ve kokuya duyarlı kıllarla bezenmiştir. Çok uzak mesafelerden rüzgarın getirdiği nebati besinlerin kokularını alırlar. Üç parçalı göğüs kısımlarının her bölümünden bir çift bacak çıkar. Kanatlar da göğsün son iki halkasında yer alır. Üç çift bacağın ilk iki çifti yürümede, iri ve daha güçlü olan son çifti sıçramada kullanılır. Üst ön kanatlar dar, derimsi yapıda olup, geniş ve zar şeklinde olan alt kanatları örterek korurlar. istirahat halinde, uçmaya yarayan alt kanatlar, yelpaze şeklinde üst

kanatların altında katlanır. Karın kısmının abdomen her iki yanında solunum borularının trakea açıldığı nefes delikleri vardır. Karnın her iki yanında zardan meydana gelen bir çift işitme organı vardır. Dişilerin karın ucunda yumurtlama borusu ovipozitör bulunur. Erkeklerde ise, ses çıkarma organı bulunur. Bazıları arka bacaklarını ön kanatlara sürterek ses çıkarırlar. Bazıları da ön kanatları birbirine sürterek dişilerini çağırırlar.

Tarla Çekirgeleri, yeşil Çekirgeler, kara Çekirgeler yaygındır. Genellikle bitkiden bitkiye sıçrayarak beslenirler. Fakat yiyecek azalırsa, uzun mesafelere uçarak göç ederler. Bulut halinde 2.000-2.500 km uzaklara gidebilirler. Gemilerin üstüne yağdıkları görülmüştür. Çekirge, salgını ziraatte büyük afetlere yol açar. Kondukları alanları birkaç dakika içinde çöle çevirirler. Aradıkları yeşil yiyecekleri

bulamazlarsa, pamuk ve yünlü elbise, korkuluk, hatta ahşap evlerin çatlak yerlerine saldırır atın kuyruk ve yelesini yerler. Afrikada çıplak çocukları kemiklerine kadar kemirdikleri olmuştur. Saatte 16 km hızla uçarak, bir uçuşta, 12 saat havada kalabilirler. Çekirge afetleri milletlerarası mesele haline gelmiştir. Çekirge bulutları radarla gözlenerek, uçaklarla havadan ilaç püskürtmek sûretiyle korunulmaya çalışılmaktadır

Çöl Çekirgesi Schistacerca gregaria milletlerarası öneme sahiptir. Bu Çekirge, Batı Afrika ve Hindistan-Pakistan sınırında çoğalarak göç eder. Batı Afrikadan göç edenler Senegal-Sudan

üzerinden Yemene ulaşır. Hindistan-Pakistan sınırında çoğalanlar, Kuzey Afrika, Ortadoğu, iran ve Rusyaya yayılır. Bu Çekirge memleketimize Sûriye ve Irak sınırından girer. Önceleri 8-15 yıllık aralarla geldikleri halde, şimdi hemen hemen her yıl gelmektedirler. Türkiyede Birinci Dünya Savaşı sırasında batı bölgelerini istila eden göçmen Çekirgelere karşı yapılan mücadelede, 430 ton Çekirge yumurtası ile 1200 ton Çekirge toplanarak yok edilmiştir. Bunlara karşı ilaçla mücadele, uçar hale gelmeden yapılırsa

daha başarılı olur. Son yıllarda ilaçlara karşı da mukavemet kazanmışlardır. Eskiden uygulanan engellerle durdurma metodu halen uygulanmaktadır. Çinkodan veya kaygan çitten yapılan engellerin ön kısmı hendek şeklinde kazılmaktadır. Alçaktan uçan Çekirge sürüsü engele çarparak hendeğe düşmekte ve köylüler tarafından üzeri hemen toprakla kapatılmaktadır. Afrikada bazı bölge köylüleri, mahsullerini yiyen bu Çekirgeleri kızartarak yemekte veya kurutarak kışa saklamaktadırlar.

Çekirgelere ilkbaharla sonbahar arasında rastlanır. Sonbahar sonunda dişi Çekirge vücudunun arka kısmında uzayabilen yumurtlama borusuyla toprakta delik açar. 70 kadar prinç iriliğinde yumurta bırakır. 4 aylık ömrünün son haftasında üç defada 200 kadar yumurta yumurtlar. Bu yumurtalar kışı toprakta geçirerek ilkbahar ve yazın başlangıcında, 34°C sıcaklıkta 11 gün içinde açılırlar. Yumurtadan

çıkan nimfa denen genç Çekirgeler toprağı dışarı atarak çıkarlar. 9 mm kadar uzunlukta olup, birkaç defa deri değiştirerek büyürler. Nimfalar her ne kadar anne ve babalarına benzerlerse de kanatsızdırlar. ikinci deri değişiminden sonra kanatlar çıkmaya başlar. Çoğu Çekirge beş defa deri değiştirir

Yumurtadan çıkan yavru birkaç gün bitkiyle beslendikten sonra, aktifliği azalarak bir dala sımsıkı tutunur. Dış iskeleti ensesinden çatlayınca genç Çekirge yumuşak vücudunu dışarı çıkarır. Gerinerek bir miktar uzar. Yeni iskeleti meydana gelinceye kadar kendisini bitkiler arasında gizler. Deri değişimleri dört beş gün aralıklarla olur. Çekirgelerin çoğu bir ay içinde deri değişimini bitirir. Fas Çekirgesi 45 günde erginleşir.

Döllenmemiş yumurtalardan partenogenez üreyen Çekirgeler de vardır. Bu durum daha çok değnek Çekirgelerinde görülür. Böyle yumurtalardan dişi yavrular çıkar. Genç Çekirgeler, bazı sinek ve arılar, kurbağa, yılan ve birçok kuş için aranan yiyecektir. Kuşların insanlara faydalı oluşunun bir sebebi de, bu gibi birçok zararlı böcekleri ve Çekirgeleri yemesidir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …