Cebrail

Cebrail

Peygamberlere vahy getirmek, Allahü tealanın emir ve yasaklarını bildirmekle vazifeli melek. Dört büyük melekten birisi ve en üstünü Cebrail aleyhisselamın ismi Kuran-ı kerimde geçmekte olup, ayrıca Cibril, Rüh-ul-Emin ve Rüh-ul-Kuds diye de zikredilmektedir. Cebrail, kelimesi lügatta Allahü tealanın kulu manasındadır. Cebraile ayrıca Namüs-ı Ekber de denilmiştir. Cebrail aleyhisselamın vazifesi peygamberlere vahy getirmektir. Cebrail aleyhisselam Peygamber efendimize Mekke yakınındaki Hira Dağında ibadet ve

tefekkürle meşgul iken gelerek ilk vahyi getirmiştir. Allahü teala Kuran-ı kerimde mealen buyurdu ki Ey Muhammed! Yaratıcı Allahü tealanın adı ile oku! O, insanı pıhtılaşmış kandan alaktan yarattı! Oku, Allahü teala büyük kerem sahibidir. O, kalemle öğretir, bilmediklerini öğretti. Alak süresi 1-3

Cebrail aleyhisselam her şekle girebilirdi. Peygamber efendimize asli şekliyle, biri Hira Dağında ve diğeri Mirac esnasında Sidret-ül-müntehada olmak üzere iki defa görünmüştür. Cebrail aleyhisselam ekseriya Eshab-ı kiramdan Dıhye-i Kelbi süretinde gelmiştir. Cebrail aleyhisselam yirmi üç yıla yakın bir sürede Kuran-ı kerim ayetlerini peyderpey ve çeşitli şekil ve süretlere girerek getirmiş, Peygamber efendimizin mübarek kalbine ulaştırmıştır. Bu husüsta Allahü teala buyurdu ki

Ey Resülüm söyle! Her kim Cibrile düşman ise, kininden helak olsun. Gerçekten Cibril daha önce indirilen kitapları tasdik etmekte olan Kuranı kerimi Allahın izniyle senin kalbine indirdi ve Kuran-ı kerim doğru yolu gösterici, müminlere derecelerle kurtuluşu müjdeleyicidir.

Bekara Süresi 97

Cebrail aleyhisselam her sene bir kere gelip o ana kadar inmiş olan Kuran-ı kerimi Levh-il-Mahfüzdaki sırasına göre okur, Peygamber efendimiz de dinler ve tekrar ederdi. Peygamber efendimiz ahirete teşrif edeceği sene, iki kere gelip tamamını okumuştur. adem aleyhisselama on iki kere, Nuh aleyhisselama elli kere, ibrahim aleyhisselama kırk kere, Müsa aleyhisselama dört yüz kere, isa aleyhisselama on kere, Muhammed aleyhisselama yirmi dört bin kere gelmiştir

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …