Büyük Sahra

Büyük Sahra

dünyanın en büyük çölü. Alize rüzgarlarının hakim olduğu bu çöl, Kuzey Afrikada batıdan doğuya, Atlas Okyanusu sahillerinden Kızıl Deniz sahillerine kadar uzanır. Güney-Batı ve Güney Asyada farklı isimlerle Arap Çölü, iran Çölü vb. devam eder. Doğu-batı yönündeki uzunluğu 4600 km, kuzey-güney uzunluğu ise 1600 km den fazladır. Toplam yüzölçümü 8.6 milyon km2dir. Siyasi bakımdan, Fas, Tunus, Cezayir, Çad, Nijer, Moritanya, Sudan, Libya ve Mısır arasında paylaşılmıştır

Fiziki Yapı
Büyük Sahranın fiziki yapısı düzgün olup basittir. ilk çağlarda meydana gelen sert kayalardan teşekkül etmiştir. Yatay olarak uzanan bu tabaka, daha sonraları meydana gelmiş olan kumlu topraklarla örtülüdür.

Büyük Sahra başlıca üç bölüme ayrılır Bunlardan yüzeyde çıplak kayaların bulunduğu kısımlara hamada kum ve köşeli çakıllarla kaplı kısımlara serir yer yer kum tepelerinin meydana geldiği ince bir kum tabakası ile kaplanmış kısımlara da erg adı verilir. Ergler, Büyük Sahranın, geniş bir kısmını teşkil ederler. Genel olarak alçak platolar şeklinde ise de Tibesti 3414 m, Air 1900 m, Akaggar 2918 m gibi yüksek alanlar da mevcuttur.

iklim
Büyük Sahranın iklimi tam bir kara iklimi özelliğini taşır. Sahranın bütününde günlük sıcaklık değişmeleri çok fazladır. Aşırı buharlaşma sebebiyle havada hemen hemen hiç nem bulunmaz. Rüzgarlar sürekli ve düzensiz eser. Pek ender rastlanan yağmurlar, şiddetli sağanaklar halindedir. Bu iklim şartlarının tabii neticesi olarak, Büyük Sahranın su durumu da kendine has bir özellik gösterir. Toprak üzerinde akarsulara rastlanmaz. Yeraltı sularına gelince, bunlar oldukça boldur. Bu akarsuların yeryüzüne çıktığı yere vaha denir. Vahalarda su olduğundan, bitki örtüsü ile tarıma elverişli topraklara rastlamak mümkündür.

Eskiden ulaşım deve kervanları ile sağlanırdı. Bunlarla devekuşu tüyü, fildişi ve köleler deniz kıyısı şehirlere taşınırdı. Zamanımızda bu ticaret tamamen ortadan kalkmış olup, yeraltı zenginlikleri önem kazanmıştır. Bunlardan manganez, bakır, demir, petrol ekonominin can damarıdır. Bunlardan manganez, Fas demir – bakır, Cezayir petrol ise, bölgenin muhtelif yerlerinde çıkmaktadır.

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …