Buruciye Medresesi

Buruciye Medresesi

Sivas ve Anadolunun en ünlü tarihi yapılarından biri. Medreseler Sokağında, Birinci Keykavus Şifahanesi ve Çifte Minareli Medrese arasında inşa edilmiştir. Hacı Mesûd Medresesi olarak da bilinir. Kapısının üzerindeki kitabeden anlaşıldığı gibi Muzafferüddin Burûcirdi tarafından 1271/1272 H.670

yılında yaptırılmıştır. Bugün etrafı temizlenmiş ve yapı bütün kimliğiyle ortaya çıkmıştır. Dışa taşkın taşkapı kitabe kuşakları, geometrik geçmelerle bezenmiştir. Köşe kuleleri palmet demetleri biçimindedir. Dört eyvanlı, iki katlı bir yapıdır. Kubbeli girişin yanlarında yine kubbeyle örtülü mescid ve

türbe vardır. Türbede, Medreseyi yaptıran Muzafferüddin Burûcirdi gömülüdür. Türbe ve mescidin yanında da iki beşik tonozlu küçük oda bulunmaktadır. Revakların arkasında medrese odaları, ana eyvanın yanlarında da iki kubbeli oda vardır. Medrese 1965-1966 da tamir edilmiş ve müze haline getirilmiştir.

Ayrıca kontrol et

Körfez Savaşı

Körfez Savaşı ABD öncülüğünde, ingiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır gibi 28 devletin askeri koalisyonuyla …