Bölme Nedir

Bölme Nedir

Bölme Ne Demek? Bölme Nedir Kısaca? Bölme Ne Demektir? Bölme Kısaca Nedir? Bölme Hakkında Bilgi?

Bölme Ne Demek? Bölme Aritmetikte bir kemiyetin büyüklüğün, belirli sayıda eşit parçalara ayrıldığı işlem. Matematiksel bölme Tamsayılarda bölme, bölünen adı verilen bir sayıyı, bölen denilen öteki sayıda bulunan birimler kadar eşit parçalara ayırmayı gaye edinen bir işlemdir. işlemin sonucuna bölüm denir. Bölünen, bölenin tam katıysa bölünen, bölen ile bölümün çarpımı şeklinde yazılır ve bu çarpanlardan biri verildiğine göre öteki çarpan kolayca bulunur. Bu durumda bölme tam olarak yapılıyor denir. Bölünenin, böleni tam olarak ihtiva etmediği de olur.

Mesela, 45 bölüneni 7 bölenini altı defa ihtiva eder ve 3 birim bölünemez olarak kalır. işlemde bölünemeyen birim sayısına kalan denir. Bölme tarifinden de anlaşılacağı gibi kalan, bölenden daha küçüktür. Yapılacak bir bölme, işaretiyle gösterilir. 457, 45in 7 ile bölünmesini gösterir. Aynı işlem 45/7 şeklinde de gösterilir.

iki tam sayının bölümünü bulmaya yarayan kaide şudur iki tam sayıyı bölmek için, bölünenin solundan bölene en az bir, en fazla 9 ihtiva eden gerektiği kadar fazla rakam ayırarak başlanır. Böylece ayrılan sayı bölümün ilk rakamını verir. Bölümün ilk rakamıyla bölenin çarpımı yapılır, bulunan sayı bölünenden çıkarılır. Elde edilen farkın sağına bölünende ayrılmış olan sayıyı takip eden ilk rakam indirilir. Ve böylece ikinci kısım bölünen teşkil edilir. Şayet bu kısım bölenin tam katı değilse bölümün sağına bir sıfır yazılır ve bölünen sayıdan bir rakam daha indirilerek bölme işlemine devam edilir.

Cebirsel Bölme

Cebirde, birine bölünen, diğerine bölen denilen iki cebirsel ifade Polinom verildiğinde bölenle çarpımları bölünene eşit olan bir üçüncü polinomu bulmaya yarayan bir işleme verilen addır. Px ve Qx, Pnin derecesi Qnun derecesinden büyük olmak üzere x değişkeninin

azalan kuvvetlerine göre sıralanmış iki polinom olsun. P yi Q ya bölmek, Rnin derecesi Q dan küçük olmak üzere Px=Dx.Qx+Rx özdeşliğini sağlayan R ve D gibi iki polinom bulmaktır. Dye bölüm,

R ye kalan adı verilir. Bu bölme işlemi tek olarak belirlidir. R kalanı özdeş olarak sıfırsa, P polinomu Q polinomu ile tam olarak bölünebilir denir. Dx polinomu değişkenin azalan kuvvetlerine göre sıralanmışsa, ilk terimi, P nin ilk terimini Qnun ilk terimine bölmekle elde edilir. Bölümün ilk terimi bu şekilde elde edildikten sonra diğer terimleri bulmak için şu şekilde işlem yapılır Q polinomu bölümün ilk terimiyle çarpılır ve P den çıkarılır. Ve elde edilen ifade tekrar Qnun ilk terimine bölünür. Ve önceki gibi işlem yapılır. Qdan küçük dereceli bir kalan elde edilinceye veya özdeş olarak sıfır olan bir kalan bulununcaya kadar benzer şekilde devam edilir.

Ayrıca kontrol et

Lami Teoremi Nedir

Lami Teoremi Nedir kuvvetlerin dengede olması halini formüle eden, bir statik teoremi. Bir cisme, üç …