Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Bozkurt Nedir

Bozkurt Nedir

Bozkurt Nedir

Doğada ve dağlarda yaşayan vahşi hayvanlardan bir kurt cinsidir Bkz. Kurt. Türklerin müslüman olmadan önceki Orta asya devirlerinde yol gösterici ve tecrübeli rehberi olan milli sembolleri. bozkurt, Orta Asya Türk tarihinde ve islamiyetten önce Türk destanlarında adına çok rastlanan milli bir

destan unsuru, motifidir. destanlarda, Türklerin hayat ve savaş gücünü temsil eder. Türkiye Türklerinde orduyu temsilen kullanılan Mehmetçik yerine islamiyetten önce Orta asyada yaşayan Türkler, bozkurtu kullanmışlardır.

Her bakımdan Türk hayatında totemciliğin zıddına bir durum görülmesine rağmen Türklerde totem olarak kurdu göstermeleri yanlış bir husustur. Her şeyden önce klanlar totemlerine taptıkları halde, Türkler kurda tapmamışlardır. Zaten Şamanizmle bile ilgisi olmayan eski Türk dini ibrahim

aleyhisselamla muasır olan Zülkarneyn aleyhisselam ve daha öncelerde görüldüğü gibi her zaman ilahi olmuş ve tek Allahı kabul etmiştir. Eski Türklerde Kurt-atanın Tecrübeli insan yaşadığı kabul edilen mağarada belirli törenler yapmak, kurdun vücudu ile değ il, mazisi ile karanlıklara karışmış eski

hatıraların canlanması ile ilgilidir. Gerçekte göçebe olan Türklüğün o devirlerde kurdu, çeviklik ve savaş yönünden sembol kabul etmesi şaşılacak bir durum değildir. Bu bir bakıma Çin gibi komşu kavimlerin Türkleri kurda benzetmelerinden ileri gelmiş olabilir. Zaten Göktürk hakanlığını hassa ordusu mensuplarına Çinliler Fu-li, yani kurt böri diyorlardı.

Oğuz destanında Oğuz han halkına bozkurt sesi savaş parolamız olsun der. Gerçekten Türklerin islamiyetten önce harplerde düşmanlarına bozkurt seslerini takliden haykırarak saldırdıkları bir vakıadır. Bu hususa bazı Arap şairlerinin şiirlerinde de işaret edilir. Müslüman olduktan sonra bunun yerini Allah ! Allah, nidaları almış ve günümüze kadar gelmiştir.

Göktürk destanlarında Asena isimli bir dişi kurttan bahsedildiği gibi, Ergenekondan çıkış destanında da orduya bir bozkurtun yol gösterdiği ve ordunun başındaki hükümdarın adının Börte Çene, yani Bozkurt olduğundan söz edilir. Uygurların, türeyiş destanında da ön planda yer alan bozkurt, hem bir milli destan motifi, hem de eski Türklerin bazı kahramanlarının adı olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca kontrol et

insan Neden Kızarır

insan Neden Kızarır? insanlar Neden Kızarır? kızarmanın, sempatik sinir sistemimizin ve kısmen de ‘savaş veya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir