Balıkesir Coğrafyası Nedir

Balıkesir Coğrafyası Nedir? Balıkesir Coğrafyası?

Balıkesir Coğrafyası Nedir? Balıkesir ilinin büyük bir kısmı Güney Marmarada yer almakla birlikte, hem Marmara hem de ege bölgesinde toprakları bulunmaktadır. Doğuda bursa, kütahya , güneyde izmir, manisa batıda ege denizi, Çanakkale ve kuzeyde Marmara Denizi ile çevrilidir. Yüzölçümü 14 292 km2 olup, kent merkezinin rakımı 139 metre’dir. il arazisinin % 45’i 640 335 hektar orman, % 8’i 112 292 hektar mera, % 33’ü 471 165 hektar tarım arazisidir. Sulanan arazi 83 582 hektardır.

Balıkesir Coğrafyası Nedir?

Balıkesir, ili, Anadolu Yarımadası’nın kuzeybatısında ve önemli bîr bölümü Marmara coğrafi bölgesinin, Güney Marmara bölümünün, karesi yöresinde diğer küçük bîr bölümü ise, Ege coğrafi bölgesindeki Asıl Ege bölümünün Kuzey Ege kesiminde yer alır. Ege Denizi’ndeki kıyıların uzunluğu 115.5 km Ayvalık 54 km, Gömeç 17.5 km, Burhaniye 12 km, Edremit 32 km Marmara denizindeki kıyı uzunluğu ise 175.25 km Gönen 8 km, Erdek 34.75 km, Marmara 72.5 km, Bandırma 60 km dir. ilin izdüşüm yüzölçümü 14456 km2, olup 39a 06 ‘ ve 40° 39’ kuzey enlemleri ile, 26° 39′ ve 28° 58′ doğu boylamları arasında yer almaktadır. Balı kesir ili 18 ilçe ve merkeze bağlı 3 beldeden oluşmuştur.

Balıkesir İlçeleri

Bu ilçeler Merkez ilçesi 1466 km2, Savaş tepe 425 km2, Sındırgı 1.433 km2, Bigadiç 1.007 km2, Dursunbey 1.906 km2, Kepsut 894 km2, Susurluk 601 km2, Bandırma 599 km2, Erdek 260 km2, Manyas 589 km2, Balya 952 km2, ivrindi 751 km2, Havran 559 km2, Edremit 708km2, Burhaniye 426 km2, Gümeç, 181 km2 ile Ayvalık 266 km2, Marmara 117 km2 dır. Ayrıca Merkez ilçeye bağlı Kocaavşar, Pamukçu ve Şamlı beldeleri bulunmaktadır.

Marmara ilçesi sınırları içinde Marmara, Türkeli Avsa, Ekinlik ve Paşalimanı adaları Ayvalık ilçesi sınırları içinde de Alîbey Cunda, Hasır, Küçük ve Büyük maden adaları yer alır.

Ayrıca Ayvalık’taki Şeytan Sofrası ve Erdek ilçesi sınırlarındaki Kapıdağ adası çiftli tombolo ile karaya bağlanarak birer yarımadaya dönüşürken, Alibey ve Patrik adaları da tombolo ile birleşerek bugün Alibey Adası olarak anılan önemli bir doğa güzelliğidir Balı Kesir ili genellikle tepelerin hakim olduğu bir alan niteliği taşımakla birlikte yer yer 1 800 metreyi bulan Dağların yer aldığı görülür. Örneğin ilin güneydoğusundaki Ala çam 1 652 m, ulus l 769 m, batısındaki kaz dağlarının il sınırları içinde kalan bölümündeki karataş tepesi 1774 metredir. ovaların başlıcaları ise Sındırgı, Bigadiç, balıkesir, Manyas, Gönen ve Edremit ovalarıdır. Bu ovaların denizden yükseklikleri 1 O – 220 m arasında olup, hepsi birer çukurova niteliğindedir.

Anadolu Yarımadası’nın bütünüyle Alp dağ olusumunun orejenezinin etkisinde geliştiği düşünülecek olursa, bu yarımadanın kuzeybatısında yer alan Balıkesir ili de Alp orojenezi ile oluşmaya başlamış ve Alp dağ oluşumu sonrası olaylarla bugünkü görüntüsünü kazanmıştır. Saha genel hatları ile engebeli hır topografya özelliğini göstermektedir Yer yer 200ü m’ye ulaşan dağlar bulunmaktadır. Balıkesir ili sınırları içinde plato özelliğini gösteren aşınım yüzeyleri geniş bir yer tutar. dağlık ve platoluk alanlar akar sular tarafından derin vadilerle yarılmıştır. Ayrıca sahada özellikle çöküntü alanlarında gelişen ovalar önemli yer kaplar.

Anadolu Yarımadasının Kuzey Batısında Yer Alan Balıkesir İli’nin Bulunduğu Alan

Günümüzden yaklaşık 225 milyon yıl önce Perm tortulanmış kireçtaşı formasyonlarından anlaşıldığına göre o dönemde denizel ortam halinde olduğu söylenebilir. Menderes, Uludağ ve Kaz Dağı kütleler inin masiflerinin arasında kalan bu derin denizel ortamda ikinci jeolojik zaman Mesozoyik süresinde şist, radyolarit, kumtaşları ve kireçtaşlan birikmiştir.

Ancak bu malzemenin üstüne ayrıca bu zamanın sonuna doğru Alt Kretase yaşlı deniz gibi volkanik püskürtme ürünleri olan ofiyolitlerin yerleştiği söylenebilir.Dördüncü zamanda ise tektonik, volkanîz-ma ve tortulanma hareketleri sahanın ana iskeletini oluşturmuştur.

Balıkesir ili’nde Dağılış

Balıkesir ili’nde dağılış gösteren zonal topraklar, 4 ayrı grup olarak kendini göstermektedir. Bunlardan kireçsîz kahverengi orman toprakları, en geniş yayılıma sahip topraklardır. Mctamorfik şist, melanjlı seri, granit ve granodiyonil ile volkanik ka-yaçlar üzerinde, nispeten yüksekçe kısımlarda karşılaşılan bu topraklar, çoğu kez yoğun bir orman örtüsüyle de kaplıdırlar Kireçsiz kahverengi topraklar Balıkesir ili dahilinde daha çok bitki örtüsünün tahrip edildiği ve kireçtaşı içermeyen sahalarda izlenebilen topraklardır.

Genelde yarı nemli iklim koşulları altında mikaşist, gnays, fillat ve kristalize kireçtaşı gibi anakayalar üzerinde gelişen topraklar kahverengi orman topraklarıdır. Bunlar Edremit Körfezi ile Dursunbey çevresinde görülmektedirler. Kırmızımsı kahverengi akdeniz topraklan, Akdeniz iklim koşullarının meydana getirdiği peyzaj özelliklerini karakterize eden maki, garig ve kızılcam vejetasyonunun yayılma alanı içerisinde genellikle, kalker ve kalkerli anakayalar üzerinde gelişmiştir. Bu belli başlı toprak tiplerinin dışında Balıkesir ili’nde dar ilanlarda taşlık, kayalık ve kumluk alanlar ile taban suyu seviyesinin yüzeye çok yakın olduğu yerlerde hidromorfik alüvyal topraklar, lagü- ner karakterli ortamlarda da sahil bataklıkları gelişmiş durumdadır.

Bütün iklim elemanlarında olduğu gibi sıcaklık faktörü de alınan güneş enerjisinin durumuna bağlı olarak şekillenmekledir. Balıkesir ili’nde güneş ışınlan en düşük açı ile 22 aralık tarihinde 26° – 16′ ile Bandırma’ya gelmektedir en yüksek açı ile 21 haziran tarihinde 74° 08′ ile Ayvalık istasyonuna gelmektedir. Balıkesir Coğrafyası Nedir?

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Demek?

Everest Dağı Nedir?  everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …