Bafa Gölü

Bafa Gölü

Adalar Kapıkırı, ikizce, Menet ve Kahvesar adası Çamiçi olarak da bilinen Bafa Gölü, Büyük Menderes Nehri deltasının güneydoğusunda yer alan, en derin yeri 21 metre olan sığ bir göldür. Aydın ve Muğla il topraklarında yer alır

Gölde Yaşam ve Tarihi Kalıntılar Sucul Bitkiler yönünden oldukça zengin bir florası vardır. Gölde, Sazan, Yayın, Sarıbalık, Kızılkanat ve Kefal türünden balıklar yaşamaktadır. Sığ bir Göl olması ve zengin florası nedeniyle Su kuşları yönünden önemli bir barınma ve Beslenme alanı olan bölge uluslararası önemli kuş alanları listesinde yer almaktadır Göl 300.000 in üzerinde kuş türüne evsahipliği yapmasının yanında türü tehlikede olan Deniz Kartalı ve Cüce Karabatakın da üreme alanıdır

Gölün kuzey bölümünde 1985 yılında Menderes nehriyle arada bir set inşa edilmiştir ve bağlantı bir kanalla korunmaktadır. Batı Menteşe Dağları Önemli Bitki Alanı ÖBA statüsü içinde yer alması dolayısıyla Bafa Gölü ulusal park statüsündedir 1990 yılında göl seviyesinin belirgin biçimde düşmesi üzerine sivil toplum örgütlerinin baskısı sonucu 1994 yılında bölge Tabiatı Koruma Alanı ilan edilmiştir. 1996 yılında, Devlet Su işlerinin de devreye girmesi sonucu su seviyesi eski düzeyine getirilmiştir

Göl çevresindeki en önemli antik yerleşim Heraklia antik kentidir Kuruluşu i.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanan kent, Helenistik dönemde deniz ticaretinin de etkisiyle en parlak dönemini yaşamıştır Büyük Menderes nehrinin taşıdığı Alüvyonlarla kapanmadan önceki Latmos körfezi kıyısında ve Latmos Dağının bugünkü Beşparmak Dağı eteklerinde kurulan kent Latmos olarak bilinirdi. zamanla deniz bağlantısının kesilmesi üzerine ticari önemi kalmayan kentin parlak dönemleri de son bulmuştur. Ticari yolların dışında bulunuyor olması sonucu kente, doğal olarak ulaşılması güç bir özellik kazandırmış ve i.S. 7. ve 8. yüzyıllarda bölgenin önemli bir dini merkez olmasına yol açmıştır

Konum Güneybatı Türkiye
Koordinatlar 37°30&#8242K 27°25&#8242D
Uzunluk 16 km
Genişlik 6 km
En büyük derinlik 21 m
Kıyı uzunluğu 50 km
Yüzey rakımı 10 m

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …