Ayetel Kürsi Nedir

Ayetel Kürsi Nedir? Ayetel Kürsi Nasıl Okunur?

Ayetel Kürsi Nedir? Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesi. Bu ismin Arapça kaideye uygun söylenişi, ayet-ül-kürsi şeklinde olduğu halde, Türkçede ayet-el-kürsi diye söylenmesi daha meşhurdur ve yaygındır. Halk arasında galat yanlış olarak Allahüla denir. Doğrusu Allahü la ilahe illa Hüvel – Hayyul-Kayyum diye söylemektir. Ayet-el-kürsi, Allahü tealanın sıfatlarını, büyüklüğünü en yüksek bir surette bildirmektedir. akaid ilminin inanılacak bilgilerin özünü içerisinde bulundurur. Bu sebeple fazileti büyüktür.

Ayetel Kürsi’nin Anlamı

Ayetel kürsiyi ihlasla okuyan, işlerinde muvaffak olur, hayırlı işlerini başarır, insan ve hayvan haklarından ve farz borçlarından başka günahları affedilir. Yani tövbeleri kabul edilir. insan ve hayvan hakları için, tövbe ettikten sonra ayrıca hak sahipleri ile helallaşmak lazımdır. Hadis-i şeriflerde ayet-el-kürsinin fazileti ve faydaları bildirilmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir.

Her kim farz namazı bitirir bitirmez yerinden kalkmadan bir kerre ayet-el-kürsi okuyup, otuz üçkerre Sübhanellah, otuz üç kerre Elhamdülillah, otuz üç kerre Allahü ekber derse, hepsi doksan dokuz olur. Bir kerre de La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve ala külli şeyin kadir, dese, Hak teala o kişinin günahlarını affeder.

Farz namazlarından sonra ayet-el-kürsi okuyan kimse ile cennet arasında, ölümden başka mani yoktur.

Ayetel Kürsi Okunuşu

Ayetel Kürsi Nedir1Allahû la ilahe illa hûvel hayyûl kayyum

la te’huzûhu sinetûv vela nevm

lehu ma fis semavati ve ma fil ard

men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih

ya’lemû ma beyne eydihim ve ma halfehûm

ve la yûhıytune bi şey’im min ilmihi illa bi ma şa’, vesia kûrsiyyûhûs semavati vel ard, ve la yeudûhu hıfzuhûma ve hûvel aliyyûl azim

Ayetel Kürsi Anlamı

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Kaynak: Ayetel Kürsi Nedir?

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …