Ayet Nedir

Ayet Nedir

Kuran-ı kerimdeki sureleri meydana getiren cümle veya cümlecikler. Çoğulu ayattır. Lügat manası Açık alamet, işaret, ibret, mucize demektir. Kuran-ı kerimde 114 sure, 6236 ayet-i kerime vardır. Ayetlerin sayısının 6236 dan az veya daha çok olduğu bildirildi ise de, bu ayrılıklar büyük uzun bir ayetin, birkaç küçük ayet, sayılmasından veya bir

kaç kısa ayetin bir büyük ayet, yahut surelerin başındaki besmelelerin bir veya ayrı ayrı ayet sayılıp sayılmamasından ileri gelmiştir. Kuran-ı kerim ayetleri nazil oldukları indikleri yer bakımından ikiye ayrılır Mekkede inenlere ve daha ziyade iman esaslarını bildirenlere Mekki Medinede inen ve emirler, yasaklar, toplum, ekonomi ve hukukla ilgili konuları ihtiva edenlere de Medeni ayetler, denmiştir.

Ayetler ifade ettikleri hükümlere göre de muhkem ve müteşabih olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Muhkem, manası meydanda açık olan ayet-i kerimelerdir. Müteşabih ise, manası kapalı ayet-i kerimelerdir. Bunlara görülen anlaşılan meşhur olan mana verilmeyip meşhur olmayan manayı vermek icab eder.

Ayet-i kerimeler, Allahü tealanın kelamıdır. Değişmez, değiştirilemez. Benzeri söylenemez. Allahü teala Kuran-ı kerimde mealen Ey Resulüm! De ki Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kuranın benzerini meydana getirmek üzere toplansalar, birbirlerine yardımcı da olsalar, yine onun benzerini getiremezler. isra suresi 88 buyuruyor.

Gerçekten bin dört yüz seneyi aşkın bir zamandan bu yana islamiyetin aleyhinde olan kimseler çok uğraşmalarına rağmen Kuran-ı kerimin en kısa suresi gibi bir sure meydana getirememişlerdir.

Nitekim Kuran-ı kerimde mealen şöyle buyurulmaktadır. Eğer kulumuza Muhammed aleyhisselama indirdiğimiz Kuran-ı kerimin Allahü tealanın indinden olduğunda şüphe ediyorsanız, siz de ona benzer bir sure söyleyiniz. Bunu yapabilmek için güvendiklerinizden yardım isteyiniz. Buna benzer bir sure söyleyemezsiniz. Bakara suresi 23

Kuran-ı kerimde on dört yerde secde ayeti olup bunların birisini okuyanın, işitenin manasını anlamasa da bir secde yapması vaciptir.

Ayet-i kerime yazılı herhangi bir kağıdın ayet kısmına abdestsiz dokunulmaz ve o kağıt belden aşağı tutulmaz ve konmaz. Ayet-i kerimeler kısa ve tam tercüme edilemez. Müfessir derecesindeki islam, alimleri ayet-i kerimeleri tercüme değil, uzun tefsir ederek açıklamaya çalışmışlardır

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …