Arefe Günü Nedir

Arefe Günü Nedir

Terviye, Arefe gününden bir önceki güne denir. Terviye günü oruç tutmak çok faziletlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Allahü teala, Terviye günü oruç tutan ve günah söylemeyen müslümanı elbette Cennete koyar. Ramuz Terviye günü oruç tutmak, bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve cihad için gönderilen bin ata bedeldir. Ebulberekat

Terviye gününden sonra Arefe, günü gelir Arefe gününün önemi Kıymetli geceye kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Fakat Arefe ve Kurban bayramının üç gecesi böyle değildir. Bu dört gece, bugünleri takip eden gecelerdir. Arefe, yalnız Zilhiccenin 9. günüdür. Yani, kurban bayramından önceki güne denir. Ramazan bayramından önceki güne ve başka güne Arefe denmez.

Arefe günü yani bugün yapılacak işlerden bazıları şunlardır Arefe günü sabah namazından, Kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar, erkek-kadın herkes, cemaatle kılsın, yalnız kılsın, 23 vakit farz namazda selam verir vermez, Allahümme entesselam demeden önce, bir kere, vacip olan teşrik tekbirini söylemeli, yani, Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd demelidir.

Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra, artık teşrik tekbirini okumak gerekmez. HalebiZilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak sevaptır fakat Arefe günü oruç tutmak daha çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki

Arefe günü oruç tutana, adem aleyhisselamdan, Sür’a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır. R. Nasıhin

Arefe günü tutulan oruç, bin gün nafile oruca bedeldir. Taberani Arefede tutulan oruç, iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihad için verilen iki bin ata bedeldir. T. Gafilin

Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur. Müslim Yani Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek bir senede yapılan tevbelerin kabul olmasına yarar.

Arefe günü Besmele ile bin ihlas okuyanın günahları affolup duası kabul olur. Ebuşşeyh Arefe gününden üstün bir gün yoktur. O gün Allahü teala, yeryüzündekilerle iftihar ederek göktekilere, Ey gök ehli, kullarıma bakın, rahmetime kavuşmak ve azabımdan kaçmak için uzak yerlerden geldiler… buyurur. Arefe günü Cehennemden o kadar çok kul azat edilir ki, başka günlerde bu kadar azat olmaz. Gunye

Arefe günü, kulağına, gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur. Taberani Şeytan, Arefe gününden başka bir günde daha zelil, rezil, hakir ve kinli görülmez. i. Malik Allahü teala, Arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder. Gunye

Arefe ne güzel gündür. O gün rahmet kapıları açılır. Deylemi ibadet olarak ilim öğrenmek en faziletlisidir. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun ilmihal okumalıdır Bugünü fırsat bilip dua etmeli Hadis-i şerifte buyuruldu ki Duanın faziletlisi, Arefe günü yapılanıdır. Beyheki

Arefe gününü ibadetle, Allahü tealayı anmakla ve tefekkürle geçirmeye, insanlara iyilik etmeye çalışmalı Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki

Arefe gününe hürmet edin Arefe, Allahü tealanın kıymet verdiği bir gündür. Deylemi Hürmet etmek, günah işlememekle olur Arefe günü, kulağına, gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur. Taberani Kulağına sahip olmak, gıybet, çalgı gibi haram olan şeyleri dinlememektir. Eğer biz istemeden kulağımıza gelmişse, bize günah olmaz. Gözüne sahip olmak da, haram olan şeylere bakmamak ve mubah olarak baktığı şeylerden ibret almaktır. Diline sahip olmak ise, yalan söylememek, dedikodu etmemek, laf taşımamak, kötü söz söylememek, hatta boş şey konuşmamak, kimseyi dili ile incitmemek demektir. Bunlara riayet eden Arefe gününü değerlendirmiş olur.

Arefe gecesi, Arefe günü ile Kurban bayramının birinci günü arasındaki gecedir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi. isfehani

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teala, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. Deylemi Arefe gecesi ibadet eden, Cehennemden azat olur. S. Ebediyye

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …