Anatomi Nedir

Anatomi Nedir

anatomi, Yunanca’da çıkarmak anlamına gelen ana ve kesmek anlamına gelen tomeden türetilmiş bir kelimedir, biyoloji biliminin, canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen dalıdır.

Hayvanlarla ilgilenen hayvan anatomisi (zootomy) ve bitkilerle ilgilenen bitki anatomisi, (phytonomy) olarak iki alt daldan oluşur Temel tıp bilimlerinden biri olan insan anatomisi ise insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, biçim gibi özelliklerinin ortaya konması, birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi ve bunların hekimliğe uygulanmasıyla ilgili bilimsel uğraş alanıdır anatomi vücut yapılarını ele alış biçimlerine göre çeşitli adlar alabilmektedir

Topografik anatomi Vücut yapılarını bölge bölge inceleyen anatominin, alt dalıdır Sistematik anatomi Vücut yapılarını organların biraraya gelmesiyle oluşan organ sistemleri düzeyinde ele alan anatomi dalı.

Karşılaştırmalı anatomi insan ile başka canlıların vücut yapılarındaki benzer ve farklı tarafları karşılaştırmalı olarak ele alan ve bunu insan anatomisinin daha iyi anlaşılmasında kullanan anatomi dalı.

Klinik anatomi Vücut yapılarının hastalıklara tanı koyma aşamasındaki rollerini ortaya koyan alt uğraş alanıdır Nöroanatomi Sinir sistemi anatomisi ile ilgili dalıdır Gelişimsel anatomi Embriyoloji Mikroskobik anatomi Histoloji Patolojik anatomi (anatomopatoloji) Hastalıklı organları inceler anatominin inceleme alanına giren vücut yapıları

Kemikler
Kıkırdaklar
Eklemler
Ligamanlar (Bağlar)
Kaslar
Solunum sistemi
Dolaşım sistemi
Ürogenital sistem
Sindirim sistemi
Sinir sistemi
Endokrin sistem
Deri

Ayrıca kontrol et

Kurgu Bilim Nedir

Kurgu Bilim Nedir? Kurgu Bilim Ne Demek?

Kurgu Bilim Nedir? Teknolojik ve bilimsel delillerin hayal gücü ile birleştirilerek yazılmış hikaye ve roman …