Sosyobiyoloji Nedir

Sosyobiyoloji Nedir

sosyobiyoloji toplumsal davranışların biyolojik temelinin sistemli olarak incelenmesi. sosyobiyoloji sözcüğünü ilk olarak ABD’li biyolog Edvvard O. Wilspn Socio-biblogy: The New Synthesis (1975; sosyobiyoloji Yeni Bir Birleşim) adlı yapıtında kullanmıştır. sosyobiyoloji, hayvanların ve insanların toplumsal davranışlarını doğal seçme ve başka biyolojik süreçler ışığında açıklamaya çalışır. sosyobiyolojinin temel ilkelerinden biri genlerin ve bunların kuşaktan kuşağa aktarılmasının hayvanların yaşamlarını sürdürmede temel yöntemlerinden biri olduğudur

Ayrıca, hayvanların kendilerinden sonraki kuşaklara kendi genlerine benzer örnekleri aktarabilmek için bütün güçlerini kullandığını da kabul eder. Davranış özellikleri de bir ölçüde kalıtımla aktarıldığından, evrimsel bir süreç plan doğal seçme, bireyin üreme olasılığını güçlendirecek biçimde bedensel ve davranışsal özelliklerini geliştirir. Şpsyobiyoloji hayvanların toplumsal davranışlarının yeni bakış açılarıyla incelenmesinin önünü açmıştır. Görünüşte özverili davranışlar sergileyen bazı hayvan türlerinin genetik olarak bencil olduklarını, bu davranışlarını ancak benzer genetik yapıdaki canlıların çıkarına sürdürdüklerini göstermiştir

Bu bakış açısı asker karıncaların topluluklarının çıkarlarını korumak amacıyla yaşamlarını nasıl feda ettiklerini ya da bir kovandaki işçi batanlarının kraliçe arının üremesini kolaylaştırmak için kendi üremelerine son vermelerini açıklar. sosyobiyoloji bilimi bazı olgularda da erkek ve dişi davranışları arasındaki değişiklikleri, farklı amaçlar taşıyan eşeylerin bu amaca uygun olarak biçimlenen genlerini sonraki kuşaklara aktarmasının bir sonucu olarak görür. sosyobiyoloji çeşitli insan davranış biçimlerini, insan türünün üremesi açısından taşıdığı önem temelinde açıklamaya çalıştığında oldukça tartışmalı sonuçlara yol açar

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …