Ali Çetinkaya Hayatı

Ali Çetinkaya Hayatı

Afyonkarahisarlı Şerşifoğlu Ahmet Ağanın oğlu olan Ali Bey, 1878 yılında Afyonkarahisarda doğdu.ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Bu günlerdeki lider davranışları yüzünden arkadaşları ona Vezir Ali demeye başladılar. Babasını küçük yaşta kaybetti. Anası Fatma Hanımın çabası ile Bursa Askeri Lisesine gönderildi. Oradan Harp Okuluna geçti ve tam 20 yaşında iken, 1898 yılında teğmen rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri safına katıldı

Yüzbaşı oluncaya kadar geçen süre içerisinde Makedonya ve Arnavutluk dağlarında çetecilere karşı Osmanlı varlığını savundu. 1907 yılında Manastırda örgütlenen ittihat ve Terakki içinde yer aldı.Hareket Ordusu ile istanbula girdi. 1919da Trablusgarp Cephesine gönderildi. Burada Mustafa Kemalin yanında bulundu. O sırada Enver Paşa da Bingazide idi. Balkan ve I. Dünya Savaşlarında cephelerde savaştı.

Mondros Mütarekesinin yüz kızartan sonuçları gelmeye başladığı günlerde Ayvalıkta 172. Alayın Kumandanlığını yapıyordu. 15 Mayıs 1919 da izmire asker çıkaran Yunanlılar, 28 Mayısta Ayvalıka çıkmak istediler. istanbuldan gelen emir, Bırakın çıksınlar biçiminde olmasına rağmen Ali Bey, Yunana ilk kurşunu atarak, mukavemeti ve böylece Milli Mücadeleyi resmen başlatıyordu. Ali Bey 1919 yılında yapılan seçim sonunda Afyonkarahisar Mebusu olarak, Osmanlı Mebusan Meclisine girdi

Ancak kısa bir süre sonra ingilizler tarafından tutuklanarak, birçok vatansever aydın gibi Maltaya sürüldü Maltadan kurtulup yurda döndüğünde Tbmm açılmıştı ve Atatürk Onu ve bazı arkadaşlarını bekliyordu. Doğal olarak Ali Beyde birinci mecliste Afyonkarahisar Milletvekili olarak yerini aldı.

Ali Bey, fikir ayrılıkları dolu olan bu birinci mecliste, 1. gurupta yer aldı. 2. Mecliste Atatürkten yana olanların büyük çoğunluk sağlamalarında Ali Beyin büyük payı oldu. 2. Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi Programı ile Anayasa taslağının hazırlanmasında Kazım Karabekir, Ziya Gökalp, ismail Canbolat, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu ve Celal Bayar ile birlikte görev aldı. Uzun yıllar Halk Partisinin Grup Başkanlığı görevini sürdürdü. Doğudaki kürt isyanlardan sonra kurulan Ankara istiklal Mahkemesi Başkanlığına getirildi.

16 Şubat 1934 Tarihinde Bayındırlık Bakanlığına seçildi. Ulaştırma işlerinin Bayındırlıktan ayrılması üzerine oluşturulan Ulaştırma Bakanlığının, 3 Nisan 1939 tarihinde ilk bakanı oldu. Her iki bakanlıkta da büyük işler başardı. Bir çok yabancı kuruluşun millileştirilmesini sağladı.

Memleketin demir ağlarla örülmesinde onun payı büyük oldu. Soyadı Kanunu çıkınca Atatürk ona Çetinkaya soyadını verdi. Zira Ayvalıkta düşman karşısında, gerçekten Çetin bir kaya olmuştu. Sonraları, adıyla, soyadıyla Ali Bey, yurdun çeşitli yerlerinde yaşatıldı.

Ali Bey zaman zaman halkevi tarafından Afyonkarahisarda yayımlanan Taşpınar dergisine mukaleler yazdı. O arada Hans Kohn tarafından yazılan Türk Milliyetçiliği adlı eseri Türkçeye çevirerek kitap bütünlüğünde yayımlanmasını sağladı. Aralıksız 1946 yılına kadar Afyonkarahisar Milletvekilliği yapan Ali Çetinkaya çok partili sisteme geçilip, Demokrat Partinin seçimleri kazanması üzerine o yıl seçilemedi ve milletvekilliği sona erdi.

21 Şubat 1949 tarihinde istanbulda vefat etti. Aziz naşı Afyonkarahisara getirildi ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Asri Mezarlık içersinde inşaa edilen Anıt Mezara defnedildi. Her yıl, Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenenlenen törenle, ölüm yıldönümlerinde anılmaktadır

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …