Alel Nedir

Alel Nedir

Alel Ne Demek? Alel Nedir Kısaca? Alel Ne Demektir? Alel Nedir? Alel Hakkında Bilgi?

Alel Nedir, Her biri, bir karakterin farklı şekilde belirmesine sebep olan, tek bir gen lokusunun iki veya daha fazla sayıda olabilen alternatif şekilleri Bir kromozomun belli bir bölgesinde bulunabilen iki ya da daha fazla sayıdaki genin ortak adı. insan hücrelerinde 23 çift kromozom bulunur. Kromozomlar gerçekte kalıtım malzemesi olan Dnayı içerir.

Dnanın üzerinde de kişilik özelliklerini belirleyen genler bulunur. Her kromozomdan bir çift olması nedeniyle her genden iki adet vardır. Ancak bunlardan biri çekinik, öteki de başattır. Bir genin değişik varyasyonlarına Alel denir. Örneğin insanlarda saç rengi geninin esmer, sarışın, kızıl vs birçok Aleli vardır. Bir insanın kromozomlarında biri anneden biri de babadan gelen iki saç rengi aleli, bulunur. Bunlardan biri başattır ve kişinin saç rengini belirler. Alellerin birbirinin eşi olması durumunda, organizma bu genlerin belirlediği özellikler açısından homozigottur. Aleller değişikse organizmaya heterozigot denir.

Homolog eş kromozomların karşılıklı gelen eş lokuslarının her birinde yer alan çekinik, baskın veya eş baskın karakterleri taşıyabilen özgün ve karşılıklı gelen genlere alel, gen denir.

Mayoz bölünmede bu alel genler arasında parça alış verişi sonucu, yavrularda yeni karakterlerin kombinezonları ortaya çıkar Bir karekter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden her biri Alel, bir genin değişik biçimlerine genetikte verilen addır Kromozomlarda bulunan genler alel denilen çiftler halinde bulunurlar

Her homolog kromozomda her karakter için genin işgal ettiği belli bir yer vardır. Buna lokus denir. Homolog eş kromozomların aynı lokuslarında yer alan, iki veya bazen daha çok sayıda alternatif karakterin genleri alel genler olarak bulunurlar.

Genlerde aynı karakteristik özelliği kodlayan fakat farklı kodlar taşıdığı için farklı özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan genlerden her biri aleldir.

Örneğin göz renginizi belirleyen genin ela rengi ortaya çıkaran versiyonu ile kahverengi rengi ortaya çıkaran versiyonu aleldir, Kalıtımda, iki zıt özellik ele alındığında çalışmalar sürdürülebilmektedir. Eğer atalardan biri zıt özelliklerin birine, diğeri öbürüne sahipse, buna Alelmorfik özellikler denir. Fakat genelde gen ve alel birbirine karıştırılır Her ikiside, belirli bir özelliğin kalıtsal faktörünü ifade eder. Ama alel sözcüğü, özellikle bir kromozomun bir lokusundaki iki ya da daha fazla seçenekli gen çeşidini anlatmak için kullanılır.

Göz rengi örneğinde olduğu gibi, ela ve kahverengi renk, gözdeki alelmorfik, bir renk özelliğidir. Her hücrede göz rengini denetleyen bir çift gen bulunur.

Gen çiftlerini benzer aleler, şeklinde taşıyan bireylerde homozigot genotip, gen çiftlerini farklı aleler şeklinde taşıyan bireylerde ise, heterozigot genotip bulunur. Buna göre, AA ve aa genotipi sırayla, homozigot baskın ve homozigot çekinik Aa genotipi ise heterozigottur

Herhangi bir özelliği oluşturan bir çift Alelin bir üyesi söz konusu olduğu zaman, yalnızca homozigot genotipte fenotipik olarak kendini gösterilebilen Alellere çekinik resesif alel denir. Diğer yandan heterozigot genotipte kendini gösteren alellere, de baskın dominant alel adı verilir. Baskın ve çekinik Alelleri göstermek için genellikle büyük ve küçük harfler kullanılır. iki benzer aleli taşıyanlar AA veya gg, homozigot farklı aleli taşıyanlar, Aa heterozigot olarak isimlendirilir.

Örneğin AA homozigot baskın, aa homozigot çekinik ve Aa heterozigotdur Bütün genlerin tek tek toplamı ve bütün kromozom seti o Canlının genomu şeklinde tarif edilir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …