Alpaka Nedir

Alpaka Nedir

Çift parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerikada yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan Lama glama pacos Bu hayvanın yünü veya bu yünden dokunan kumaş Çift toynaklılar Artiodactyla takımının devegiller Camelidae familyasından, Güney Amerikada yaşayan ve lâmayla yakın akraba olan bir tür memeli hayvan. Lâma gibi Alpaka da doğada yabanî örnekleri bulunmayan evcil bir hayvandır. Her iki türün de inka uygarlığı döneminde ya da daha önce evcilleştirilmiş olduğu düşünülmektedir. Alpakalar, Güney Amerikada Bolivya ve Peruda yaşar. Evcil bir hayvan olan Alpakalar yünü için yetiştirilir

Alpaka, Vicugna pacos, devegiller Camelidae familyasından ağırlıklı olarak yünleri için beslenen, Güney Amerikanın And Dağlarında yaygın evcilleştirilmiş bir deve türü. Kökeninin guanakolardan mı yoksa vikunyalardan mı geldiği ya da kendine özgü bir cins mi olduğu ya da her iki türün bir melezi olup olmadığı tartışma konusudur.

Alpaka Özellikleri Tüm deve türlerinde olduğu gibi alpakalar da görece uzun vücuda sahip olup, ince bacaklar, uzun ve ince boyun, küçük bir kafa karakteristik özellikleridir. Bütün Yeni Dünya develeri gibi hörgücü bulunmaz. Lamalardan biraz daha küçük olmakla birlikte 55 ile 65 kg ağırlıklarıyla onlardan belirgin şekilde daha hafiftirler. Renk, genelde tek renkli kahverengi, siyah ya da mavi-gri olup, ender olarak lekelidir. Dikkat çekici olan, 50 cmye kadar ulaşabilen uzun tüylerdir.

Alpaka Lama pacos, lamadan daha ufak ve daha koyunumsu görünüşlüdür. Yapağısı 60 santim uzunluğunda olabildiğinden neredeyse yere değer. ipeğimsi lifleri dokunarak dünyaca tanınmış dayanıklı bir kumaş halinde getirilir. Gerek lama, gerekse Alpaka, guanakonun soyundan geldiği sanılan evcil hayvanlardır. Bununla beraber, alpakanın bugün soyu tükenmiş üçüncü bir türden gelmiş olması da mümkündür.

Alpaka Yaşam şekli Alpakalar, tüm deve türleri gibi sosyal hayvanlardır ve grup içinde rahattırlar. Bitki yiyici hayvanlar olup, nerdeyse sırf otlarla beslenirler. Tüm develer gibi sindirimde onlara yardımcı olan çok odalı mideye sahiptirler.

Hamilelikleri 240 ile 345 Gün arasında değişir ve dişi, Güney Amerikada Cria adı verilen yavru dünyaya getirir. Bu yavru yaklaşık altı ile sekiz aya kadar emzirilir ve 12 ile 24 ay arasında cinsel olgunluğa ulaşır.

Alpakanın, Tarihçesi Alpakaların evcilleştirilmesi lamalar gibi yaklaşık M.Ö. 3000 yıllarına uzanır. Lama, Güney Amerikada yük hayvanı olarak hizmet ederken, alpakalar yünleri için üretilmişlerdir. Alpaka mantosu inka kültüründe bir refah işareti olarak kabul edilmiş, inkaların ileri gelenleri, büyük alpaka sürülerini güçlerinin bir gösterisi olarak kabul etmişlerdir. Bu durum Perunun ispanyollar tarafından fethedilmesiyle değişir. işgalciler, beraberinde koyunları getirir ve yerel evcil hayvanların incelenmesine ilgi göstermezler. Böylelikle alpakalar neredeyse nesli tükenen bir hayvan olarak fakir kızılderi halkının hayvanı haline gelir.

Bugün Avrupada Alpakaların, önemi sürekli artmaktadır. Örneğin Almanya, ülkedeki alpaka lifleri gereken kaliteye ulaşmadığından bu hayvanları ithal etmektedir. Şu an sadece Almanyada 2000 alpaka bulunmaktadır

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …