Af Nedir

Af Nedir

Af Nedir? Af Ne Demek? Af Nedir Kısaca? Af Ne Demektir? Af Hakkında Bilgi?

Af Nedir, Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama Yapılıyor ya da yapılacak olan suç soruşturmalarından, hüküm Altına alınmış bir cezanın bir bölümünün ya da tamamının yerine getirilmesinde, adalet ve toplum yararı gözetilerek vazgeçilmesi. Genel af ve özel af, olarak bilinen iki tür af vardır.

Genel af, toplumun yararı düşünülerek, tüm ya da bazı suçları, bunların soruşturulmasını ve bu kapsamda verilmiş cezaları tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldıran yasama işlemidir. Çoğu kez devrimlerden ve köklü siyasal değişikliklerden sonra çıkarılan genel af, bir çeşit geçmişi tasfiye anlamını taşır. Özel afsa kesinleşmiş bir cezayı bütünüyle kaldıran ya da hafifleten bir uygulamadır. Yalnızca cezaya ilişkin olarak hazırlanır suça, suçluluğa ya da mahkûmiyete bir etkisi yoktur. Bu tür aflar, genellikle adlî hataların düzeltilmesi, yaşlı ve hasta hükümlülerle ilgili insanî amaçlar taşır. Özel af kişiye özgü ya da toplu nitelikte olabilir.

Af, genel anlamda, bir kişinin kusurunun bağışlanması demektir. Bütün toplumların Aileden başlayarak, okulda ve toplum içinde nasıl davranılacağına ilişkin kuralları vardır. Bu kurallara aykırı hareket etmek suç ya da kabahat olarak kabul edilir. Bununla birlikte bir baba çocuğunun, bir öğretmen öğrencisinin bazı kuraldışı davranışlarını bağışlayabilir. Hukukta af ise, devletin suç işleyip hüküm giymiş bireyleri bazı durumlarda bağışlamasıdır. Bu durumda af, bir mahkemece verilmiş cezanın, hatta doğrudan doğruya suçun yok sayılmasıdır.

Af, genel af ve özel af olmak üzere ikiye ayrılır. Belirli bir suçu ve bu suçtan hüküm giymiş kişilerin cezalarını ortadan kaldıran affa genel af denir aftan yararlanan kişinin savcılıktaki sabıka kaydı silinir ve o kişi hiç hüküm giymemiş sayılır.

Bir yargılamada adaletsiz ve yanlış karar verilmiş olabilir. Bu tür adaletsiz ve yanlış kararların düzeltilmesi, yaşlı ya da hasta hükümlülerin bağışlanması için çıkarılan affa, da özel af denir. Özel af ya yalnızca cezanın uygulanmasını hafifletir ya da tamamen ortadan kaldırır. Suç gene de işlenmiş sayıldığı için, kişi hüküm giymiş olarak kabul edilir ve savcılıktaki sabıka kaydı silinmez.

Türkiyede özel ve genel af çıkarma yetkisi anayasayla Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiştir. Ayrıca cumhurbaşkanı, gene anayasayla verilmiş yetkisine dayanarak özel af çıkarabilir.

Af Buyurun affedersiniz, affınızı rica ederim anlamında bir söz Af çıkarmak bir suçun bağışlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisinden kanun çıkarmak

Af dilemek işlenen hata veya suç için bağışlanmayı istemek Affa uğramak bağışlanmak Affını dilemek veya istemek bir iş veya görevi yerine getiremeyeceğini nezaketle bildirmek.

Affınıza sığınarak hoşgörünüze güvenerek anlamında bir nezaket sözü Affedilmek Bağışlanmak Affetmek Bağışlamak, Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek.

Affettirmek Bağışlanmasını sağlamak Affeylemek Affetmek sAffolunmak Bağışlanmak Genel af Kamu yararına uygunluğu anlaşıldığında belli bir veya birkaç suç çeşidi için yapılan kovuşturmaların durdurulması, verilmiş cezaların kaldırılması veya azaltılması özel af Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle bir suçlunun cezasının kaldırılması Umumi af Genel af.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …