Afyon Ovası

Afyon Ovası

Afyon Ovası Tamamı kapalı bir havza durumundadır. Akarçayın kuzeybatı güneydoğu yönünde katettiği geniş düzlükler halindedir. Kuzeyinde Eynihan dağları Beydağı 1750 m. Şamdağ 1500 m. Emirdağları 2066 m. ve batıda Kalecik tepelerinin yer aldığı Kumalar dağları vardır. Akarçayın sağında ve solunda uzanan ova Eber ve Akşehir Göllerine çok az bir eğimle alçalmaktadır

Dinar Ovası Dinar Ovası Dinardan doğarak Suçıkan akan Büyük Menderesin Samsun dağları ile Karadağ arasında geçtiği vadide daralıp tekrar genişleyerek il sınırlarına kadar devam eder.

Dombay Ovası Akdağ Kumalar ve Samsun dağları ile çevrilidir. Bu ova güneye doğru alçalan bir tekne gibidir.Güneyinde Çapalı bataklığına yer veren ova kuzeyinde Sandıklı-Dinar arasındaki arızalı sahayı meydana getirir.

Sandıklı Ovası Kufi çayının kolları olan Hamam çayı ile Sandıklının içinden geçen şimdi bu çay üzeri kapalı bir kanalla ilçe merkezinden geçer Beylik deresinin birleştiği yerde yükselti 1000 m. den aşağı düşmektedir. Ova Kufi çayının akışı yönünde uzanarak Akdağ ile Burgaz dağları arasındaki vadide son bulur.

Büyük Sincanlı Ovası Kuzeyinde ilbudak dağları1563 m. güneyindeAhır dağları batısında Murat dağları 2312 m. bulunmaktadır. Bu ova doğuya doğru çok hafif bir meyille uzanarak Afyon ovası, ile birleşir.

Küçük Sincanlı Ovası Büyük Sincanlı ve Sandıklı havzalarının arasında bulunan Küçük Sincanlı Ovası küçük bir çöküntü ovasıdır. Ortalama yükseltisi 1190 m.olan ovanın etrafı dağlarla çevrilidir. Küçük Sincanlı Ovası Başağaç Boğazı ile Sandıklı Ovasına Damlalı Boğazı ile Büyük Sincanlı Ovasına bağlıdır

Şuhut Ovası Doğusu bir plâto ile sınırlıdır. Batısı derin vadilerle yarılmış dik ve çıplak Kumalar dağlarıyla güneyi ise Kocakal 1675 m. ve Kayrak dağı ile çevrilidir.

Çöl Ovası Geneli ve Çamurca Ovaları Bu küçük ovalar Sultandağlarının kuzey etekleriyle Kumalar dağlarının güney etekleri arasında sıralanır.

Emirdağ Ovası Güneyde Emirdağlarıyla 2066 m. çevrilidir. Doğu batı yönünde uzun kuzey-güney yönünde dardır. Tabanlarında geniş çayırlıklar bulunur

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …