54 Farz Nedir

54 Farz Nedir

Bir çocuk baliğ olduğu zaman ve bir kafir Kelime-i tevhid söyleyince, yani, La ilahe illallah Muhammedün resülullah deyince ve bunun manasını bilip inanınca Müslüman olur. Kafirin günahlarının hepsi hemen afv olur. Fakat, bunların her müslüman gibi, imkan bulunca, imanın altı şartını, yani amentüyü ezberlemeleri ve manasını öğrenerek bunlara inanmaları ve islamiyyetin hepsini, yani Muhammed aleyhisselamın söylediği emrlerin ve yasakların hepsini Allahü tealanın bildirmiş olduğuna inandım demeleri lazımdır. Daha sonra imkan buldukça, bütün huylardan ve karşılaştığı işlerden farz olanları, yani emr olunanları ve haram olanları, yani yasak edilmiş olanları öğrenmesi de farzdır

Bunları öğrenmenin ve farzları yapmanın ve haramlardan sakınmanın farz olduğunu inkar ederse, yani inanmazsa imanı gider. Bu öğrendiklerinden birini beğenmezse, kabül etmezse mürted olur. Mürted, La ilahe illallah demekle ve islamiyyetin bazı emrlerini yapmakla, mesela namaz kılmakla, oruç tutmakla, hacca gitmekle, hayrat ve hasenat yapmakla müslüman olmaz. Bu iyiliklerinin ahırette hiç faydasını görmez. inkarından, yani inanmadığı şeyden tevbe etmesi, pişman olması lazımdır.

islam alimleri, her müslümanın öğrenmesi, inanması ve tabi olması lazım olan farzlardan otuziki ve ayrıca ellidört adedini seçmişlerdir Ellidört farz Allahü tealanın bir olduğuna inanmak Helal yimek ve içmek Abdest almak Beş vakit namaz kılmak Cünüblükten gusl etmek Rızkın Allahü tealadan olduğuna inanmak Helal, temiz elbise giymek Hakka tevekkül etmek Kanaat etmek Nimetlerinin mukabilinde, Allahü tealaya şükr etmek.

Kazaya razı olmak Belalara sabr etmek Günahlardan tevbe etmek Allah rızası için ibadet etmek Şeytanı düşman bilmek Kuran-ı kerimin hükmüne razı olmak.

Ölümü hak bilmek Allahın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak Babaya ve anaya iyilik etmek Marüfu emr ve münkeri nehy etmek Akrabayı ziyaret etmek Emanete hıyanet etmemek Daima Allahü tealadan korkup, ferahı şımarıklığı ve azgınlığı terk etmek Allaha ve Resülüne itaat etmek.

Günahdan kaçıp, ibadetlerle meşgul olmak Müslüman amirlere itaat etmek aleme, ibret nazarıyla bakmak Allahü tealanın varlığını tefekkür etmek Dilini, fuhşa ait kelimelerden korumak Kalbini temiz tutmak Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak Harama bakmamak Mümin her halde, sözüne sadık olmak.

Kulağını münkerat dinlemekten korumak ilim öğrenmek Tartı ve ölçü aletlerini, hak üzere kullanmak Allahın azabından emin olmayıp, daima korkmak Müslüman fakirlere zekat vermek ve yardım etmek Allahın rahmetinden ümid kesmemek Nefsinin isteklerine tabi olmamak Allah rızası için yemek yidirmek.

Kifayet miktarı rızık kazanmak için çalışmak Malının zekatını, mahsülün uşrunu vermek adetli ve lohusa olan ehline yakın olmamak Kalbini, günahlardan temizlemek Kibrli olmaktan sakınmak Baliğ olmamış yetimin malını hıfz etmek Genç oğlanlara yakın olmamak Beş vakit namazı vaktinde kılıp, kazaya bırakmamak.

Zulümle, kimsenin malını yimemek Allahü tealaya şirk koşmamak Zinadan kaçınmak Şarabı ve alkollü içkileri içmemek

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …