32 Farz Nedir

32 Farz Nedir? 32 Farzın Maddeleri Nelerdir?

32 Farz Nedir? Bir çocuk baliğ olduğu zaman ve bir kafir Kelime-i tevhid söyleyince, yani, La ilahe illallah Muhammedün resülullah deyince ve bunun manasını bilip inanınca Müslüman olur. Kafirin günahlarının hepsi hemen afv olur. Fakat, bunların her müslüman gibi, imkan bulunca, imanın altı şartını, yani amentüyü ezberlemeleri ve manasını öğrenerek bunlara inanmaları ve islamiyyetin hepsini, yani Muhammed aleyhisselamın söylediği emrlerin ve yasakların hepsini Allahü tealanın bildirmiş olduğuna inandım demeleri lazımdır.

32 Farz Nedir?

Daha sonra imkan buldukça, bütün huylardan ve karşılaştığı işlerden farz olanları, yani emr olunanları ve haram olanları, yani yasak edilmiş olanları öğrenmesi de farzdır. Bunları öğrenmenin ve farzları yapmanın ve haramlardan sakınmanın farz olduğunu inkar ederse, yani inanmazsa imanı gider. Bu öğrendiklerinden birini beğenmezse, kabül etmezse mürted olur. Mürted, La ilahe illallah demekle ve islamiyyetin bazı emrlerini yapmakla, mesela namaz kılmakla, oruç tutmakla, hacca gitmekle, hayrat ve hasenat yapmakla müslüman olmaz. Bu iyiliklerinin ahırette hiç faydasını görmez. inkarından, yani inanmadığı şeyden tevbe etmesi, pişman olması lazımdır.

islam alimleri, her müslümanın öğrenmesi, inanması ve tabi olması lazım olan farzlardan otuziki ve ayrıca ellidört adedini seçmişlerdir.

Otuziki farz imanın şartı Altı 6 islamın şartı Beş 5 Namazın farzı Oniki 12 Abdestin farzı Dört 4 Guslün farzı Üç 3 Teyemmümün farzı iki 2

Teyemmümün farzına üç diyenler de vardır. Bu zaman, hepsi otuzüç farz olur imamın Şartları 6 Allahü tealanın varlığına ve birliğine inanmak.

Meleklerine inanmak Allahü tealanın indirdiği kitablarına inanmak Allahü tealanın Peygamberlerine inanmak ahiret gününe inanmak Kadere, yani hayr ve şerlerin iyilik ve kötülüklerin Allahü tealadan olduğuna inanmak.

islamın Şartları 5 Kelime-i şehadet getirmek Her gün beş kere vakti geline namaz kılmak Malın zekatını vermek Ramazan ayında her gün oruc tutmak.

Gücü yetenin ömründe bir kere hac etmesidir Namazın Farzları 12 Dışındaki farzları yedidir. Bunlara şartları da denir Hadesten taharet Necasetten taharet Setr-i avret

istikbal-i Kıble Vakit Niyet iftitah veya Tahrime Tekbiri içindeki farzları beşdir. Bunlara rükn denir Kıyam Kıraat Rükü Secde Kade-i ahire

Abdestin Farzları 4 Abdest alırken yüzü yıkamak Elleri dirsekleri ile birlikte yıkamak Başın dörtte birini mesh etmek Ayakları topukları ile birlikte yıkamak.

Guslün Farzları 3 Ağzı yıkamak mazmaza Burnu yıkamak istinşak Bütün bedeni yıkamak Teyemmümün Farzları Cünüplükten veya abdestsizlikten temizlenmek için niyet etmek.

iki eli temiz toprağa vurup, yüzü mesh etmek ve tekrar iki eli temiz toprağa vurup, her iki kolu dirsekten avuca kadar sığamak

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …