Zina Nedir

Zina Nedir

Zina Ne Demek? Zina Nedir Kısaca? Zina Hakkında? Zina Ne Demektir? Zina Nedir? Zina Hakkında Kısa Bilgi?

Zina Nedir, Zina Ne Demektir, Arapçada evlilik dışı ilişki yaşamak anlamına gelmektedir.Dinimizde ve ilahi dinlerce yasak kabul edilmiştir.Zina yapmak en büyük günahlardan biri sayılır Dinen cezayı gerektiren, meşru olmayan cinsi münasebet. Aralarında bir nikah bağı bulunmayan mükellef yani cezai ehliyete sahip bir erkekle, kadın arasındaki gayri meşru ilişkidir.

Çocukların yetişmesi madden ve ruhen sağlıklı bir dönem geçirebilmeleri için anne ve babaları arasındaki huzur ve mutluluğun fonksiyonu çok yüksektir. Evlilikteki huzuru dinamitleyen öğelerden biri de evli çiftlerin cinsel ayrılıkları ve farklı bireylerle cinsel beraberlikleridir. Evlilik dışı yaşanan cinsel beraberliklere zina, denmektetir. Sosyal ve psikolojik etkenlerinden dolayı dışlanan fiillerdendir.

islamiyete Göre Zina

1. Zina büyük günahlardandır Fiiller, sebep oldukları sonuçlara göre hüküm alırlar. Harama aracı olan her fiil haram, vacibe vesile olan fiiller de vaciptir.

Namahreme bakma, dokunma, tutma, öpme ve haram işlemek için bir yere gitme gibi gayr-i meşrü fiillerin hepsi yasaklanmıştır ve bunların her birine mecazen zina denilebilir.

Pakistanlı teolog Seyyid Ebu Ala Madudi, islamda zina yapan insanın cezalandırılabilmesi için şu şartların aranması gerektiğini belirtmiştir

Zanlının suçlanabilmesi için önce dininin gereklerini yerine getiren bir müslüman olması gerekir. Zanlı aklıselim sahibi olmalıdır. Suçun işlenmesi sırasında sarhoş olmaması gerekmektedir. Zanlı yetişkin olmalıdır.

Zanlı kendi isteğiyle suçu işlemiş olmalıdır. En az dört erkek şahit bulunmalıdır ya da kesin olarak suçun işlendiğine dair deliller olmalıdır. Zanlı hür olmalıdır. Köle veya cariye olmamalıdır

Zanlı islami usullere göre evli olmalıdır ve suçun işlendiği zaman eşiyle cinsel tatminine mani bir durum bulunmamalıdır. Zanlı eğer kadınsa hamile olmamalıdır ve emzirdiği çocuk bulunmamalıdır. Zinanın haram ve suç olduğu Kuran-ı Kerimde çeşitli ayetlerde bildirilmiştir.

isra Suresinde Zinaya yaklaşmayın, çünkü o, şüphesiz bir hayasızlıktır, kötü bir yoldur. buyurdu Nur Suresinde Mümin erkeklere söyle Yabancı kadınlara bakmasınlar ve zina etmesinler Ve mümin kadınlara söyle Onlar da yabancı erkeklere bakmasınlar ve zina etmesinler. buyrulmaktadır.

Zinanın Çeşitleri Nelerdir

Zina, en büyük günah olmasına karşılık yine de kendi içinde manevi ağırlığına göre beş kısma ayrılır:

Mahremlerle Yapılan Zina

Kendisiyle ebediyen evlenemeyecek olan ana, kız kardeş, kayınvalide ve süt anne veya süt teyze gibi mahremlerle yapılan zina, sorumluluğu en ağır olanı yani günahın en büyüğüdür. Hz. Muhammed(SAV) bir hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır:
“Mahremiyle zina eden kişi cennete giremez.”

Savaşa Çıkan Mücahitlerin Kadınlarıyla Yapılan Zina

Bu zina türü de ikinci derecede ağırlığa sahiptir: Hz. Muhammed (SAV) bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: “Aman savaşan müminlerin eşlerinden uzak durun. Zira savaşan müminlerin eşleri, savaşa çıkmayıp geride kalmış bulunan mümin erkeklere anneleri gibi (Haram) dır.”

Komşu İle Yapılan Zina

Üçüncü derecelikli ağırlığı bulunan zina türü de komşularıyla yapılan zinadır. Hz. Mikdad İbn-ü Esved (r.a.) anlatıyor. Allah’ ın Resulü(SAV)’nün sahabeleri söylüyor: “Zina, Allah ‘ın ve peygamberinin haram kıldığı ve kıyamet gününe kadar da haram olarak kalacak olan bir günah fiilidir. Kişinin komşusunun (veya ortağının) hanımı ile zina etmesi, onun için on kadınla zina etmesinden daha büyük bir günahtır.”

Evlilerin ve Yaşlıların Yaptıkları Zina

Dördüncü derecelikli ağırlığı bulunan zina çeşitidir. Hz. Muhammed (SAV) bir hadislerinde; “Üç sınıf insan vardır ki Allah kıyamet günün de onları zatına muhatap tutup konuşmaz. Onlara rahmet nazarıyla bakmaz. Onları günahlarından arındırmaz. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Bunlar: kibirli fakirler, sık sık yalan söyleyen idareciler, evli – yaşlı zinacılardır.”

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …