Zaman içinde Yolculuk Nedir

Zaman içinde Yolculuk Nedir

Çalışmaları gelecek yılın başında Physical Review Dergisinde yayımlanacak Kurt delikleri genel görelilik kuramı denklemleri için uygun çözümlerdir Uzay, zamanın birbirlerinden uzak olan bölümlerini birleştirirler. Kurt deliklerini en iyi şu örneği ele alarak anlayabiliriz Bir elmanın üstünde karşı karşıya iki nokta düşünün Kurdun bir noktadan ötekine gitmek için iki yolu vardır. Ya elmanın dış kısmından ilerleyecek ya da elmanın merkezine doğru bir delik açarak kestirmeden karşıdaki noktaya ulaşacaktır

Einsteinın genel görelilik kuramı zaman içinde yolculuk olasılığını tamamen ortadan kaldırmıyordu.Fakat daha sonra kuramcılar bu tür yolculukların mümkün olabileceğini göstermenin çok zor olacağını gördüler.Şimdi Newcastle Üniversitesinden Felicity Melor ve Ian Moss bazı sorunların kurt delikleriyle çözülebileceğini ileri sürüyorlar

Stephan Hawking ve Roger Penroseun hesaplarına göre en azından sıradan madde için kurt deliğiyle yolculuk mümkün değil Çünkü kurt deliği ancak çok büyük bir nesne örneğin bir yıldız kendi kütlesel çekiminin sonucu olarak çöktüğü zaman oluşabilir.Bu durum bir tekillik oluşumuna maddenin sonsuz özğül ağırlıkla sıkıştığı uzay-zamanda bir noktanın oluşmasına yol açar..Böylelikle bir tekillik Cauchy Ufku diye bilinen ve kurt deliğinden yolculuğu engelliyen geçilmez bir barikatla sarılı olacaktır.Cauchy Ufkuna yaklaşan her yolcu sonsuz bir enerjinin itmesiyle karşılaşacaktır.Bu yolcunun sorunlarından yalnızca biridir.

California Teknoloji Enstitüsünden Kip Thorne Micheal Morris ve Ulvi Yurtsever egzotik olarak adlandırdıkları maddeden oluşan kurt deliklerinin özelliklerini incelediler Physical Review Letters vol. 61 s. 1446. Bu egzotik madde basınç ve özğül ağırlık ilişkisini gösteren temel denklemi ihlal ediyor. Thorne ve arkadaşları bu maddeden yapılacak bir kurtdeliği ile yolculuğun mümkün olabileceğini düşünüyorlar.

Araştırmacılar ikizler çelişkisi nin bir değişkeninden yararlanan bir zaman makinesi öneriyorlar. ikizler çelişkisi görelilik kuramının standart bir özelliği. ikizlerden biri yeryüzünü terk ederse ve ışık hızıyla yakında bir yıldıza yolculuk yaparsa geri döndüğünde ikizinizden daha genç olacaktır. Thorne ve arkadaşları ise ikizlerden birinin kurt deliğinin bir ucunu taşıyarak dairesel bir yolculuk yaptığı bir zaman makinesi ileri sürüyorlar.Öteki ikiz ise kurt deliğinin karşı ucunda kalacak

Yolculuk yapan ikiz geri dönerek kurt deliğinin iki ucunu bir araya getirdiği zaman ikizlerin yaşı farklı olacak. Böylece ikiside kurt deliğini zamanda ileri geri gidip gelmek için kullanacaklar. Uzay içinde yer değiştirmelerine de gerek olmayacak.Newcastle Üniversitesinden Felicity Mellor ve Ian Moss ise zaman içinde yolculuğu mümkün kılmak için egzotik maddeye gerek duymuyorlar Bu iki araştırmacı kara delikleri elektrik yüklü kurt delikleri olarak kabül ettiler ve kapalı bir evren için Cauchy Ufkunun özelliklerini araştırdılar.kapalı evren uzayı kendi kendi üstüne bükülen bir evrendir Öteki kuramcılar uzayın yassı olduğu bir açık evren üstüne çalışmalarını yapıyorlar.

Mellor ve Moss kapalı bir evren için Cauchy Ufkunun geçilmez olmadığını ortaya koyuyorlar Elde ettikleri sonucun kendi çevresinde dönen bir karadelik için de geçerli olduğuna inanıyorlar. Thorne ve öteki fizikçiler şimdi kurt deliği durumu için görelilik hakkındaki tahminlerini gözden geçiriyorlar

Bu koşullar altında geleceği tek bir biçimde nedensellik çelişkisi olmadan tahmin edip edemeyeceklerini araştırıyorlar.ilginç olan bir nokta Mellor ve Mossun ortaya koydukları kurt deliklerinin kozmik sansürü delmesi.Fiziğin tekilliğie indirgenmesi bizden olay ufkunda bir gözlemci hiçbir bilgi alamıyor. Mellor veMossun kurt delikleri kalsik genel görelilik kuramının bir ürünü yani kuantum etkilerini göz önüne almıyorlar.Şu sıralarda parçacık fizikçileri uzay-zamandaki küçük değişimlerin neden olduğu kuantum kurt delikleri ile çok ilgililer

Bunların boyutları en küçük atom-altı parçacıklardan çok daha küçük olan planck uzunluğu düzeyinde.Uzay-zamana mikroskopik ölçekte köpüğe benzer bir yapı verecekler. Kuantum kurt delikleri parçacık fiziğinin varolduğunu ileri sürdüğü birçok parçacığın niçin bulunamadığını açıklayabilir.Bu tür parçacıkların uzaya doğru ilerlemesi kuantum kurt delikleriyle engellenebilir.Bu örneğin parçacık fizikçilerinin Higgs bozonu adlı parçacığı niçin bulamadıklarını açıklayabilir

Ayrıca kontrol et

Kurgu Bilim Nedir

Kurgu Bilim Nedir? Kurgu Bilim Ne Demek?

Kurgu Bilim Nedir? Teknolojik ve bilimsel delillerin hayal gücü ile birleştirilerek yazılmış hikaye ve roman …