Zabıta Nedir

Zabıta Nedir

Zabıta, bir şehirde güvenliği sağlamakla görevli olan idare, polis Türkiyede iki türlü zabıta veya kolluk vardır. Genel Zabıta Devlet Zabıtası, Polis, – Jandarma Özel Zabıta Yerel Zabıta, Belediye Zabıtası Bunlardan biri, kamu düzenin korunması, yani toplumda güvenlik, dirlik ve sağlık şartlarının bozulmaması amacıyla yürütülen önleyici faaliyet, diğeri de, suç delillerini toplama ve tespit, failleri yakalama, tutma, adlî makamlara teslim etme gibi gibi ceza yargılamasına yardımcı olma işidir. Birincisine idari zabıta, ikincisine de adlî zabıta denir

Ancak Türkiyede bu iki tür faaliyeti, esas itibarıyle aynı kurum ve personel yürütür. Bu teşkilât içişleri Bakanlığına bağlıdır. Genel zabıta ve jandarmadan oluşur. Genel zabıta yanında, yine kamu düzenini koruyan mahallî zabıta ile belli bir hizmetin özellikleri dolayısıyla faaliyet gösteren hizmet zabıtası yer alır

Belediye zabıtası, orman zabıtası, gümrük zabıtası gibi. Adli zabıta, yani kriminoloji alanında bilgi sahibi personelden oluşması gereken ve ceza yargılama makamlarına yardımcı olan teşkilat henüz Türkiyede hizmetin aradığı özelliklere göre kurulamamıştır

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …