Ana Sayfa / Bilim / Yıldız Nedir

Yıldız Nedir

Yıldız Nedir

Yıldız Nedir? Yıldız Ne Demek? Yıldız Nedir Kısaca? Yıldız Ne Demektir? Yıldız Hakkında Bilgi?

Yıldız Nedir, yıldız güneş sistemi dışında bulunan ve pek uzakta olduğu için durağan gibi görünen gök cismi. yıldızlar, görünümlerine göre başka bir deyimle verdikleri tayfa göre üç gruba ayrılırlar beyaz ya da mavimsi Yıldızlar, Bunlar en geç ve en yeni olan yıldızlardır sarı yıldızlar Orta yaşlı olarak kabul edilen yıldızlardır, kırmızı yıldızlar En eski ve en ihtiyar yıldızlardır. ay ışığı olmayan berrak gecelerde yığınları, Nebülöz, samanyolu denilen varlıklardan ileri gelen lekeler görünür. Bu lekelerden en büyüğü Samanyolu olup Gökü kuşak gibi bir yandan öbür yanına kadar kaplar. Bu beyazlıklarda bazıları dürbünlerle incelendiği zaman binlerce yıldızı bir arada toplanmasından meydana geldiği görülür

Bu beyazlıklara Yıldız yığını denir. yıldız, yığınları görünen şekillerine göre küresel yıldız yığınları, açık yıldız yığınları, ortak özel hareketli yıldız grubu olmak üzere üçe ayrılır. Küresel yıldız yığınlarının genel şekilleri küre gibidir. Görünen kürenin merkezinde yıldızlar çok yoğun olduğundan burası çok parlaktır. En iyi gözlenen yıldız yığınları bunlardır. Şimdiye kadar 86 tane gözlenebilmiştir. Açık yıldız yığınlarının ise şekilleri düzgün değildir. yıldızların yoğunluğu merkeze doğru artar. Ortak özel hareketi olanların bu gruba dahil olup olmadıkları, özel hareketleri uzun uzadıya incelenerek bulunur.

Yıldız yoğun ve ışık saçan bir plazma küresidir. Biraraya toplanan yıldızların, oluşturduğu gökadalar görünür evrenin hâkimidir. Günışığı dahil olmak üzere dünya üzerindeki erkenin enerji çoğunun kaynağı, bize en yakın yıldız olan Güneştir. Diğer yıldızlar, güneşin ışığı altında kalmadıkları zaman yani geceleri gökyüzünde görünürler. Yıldızların parlamasının nedeni çekirdeklerinde meydana gelen çekirdek kaynaşması füzyon tepkimelerinde açığa çıkan erkenin yıldızın içinden geçtikten sonra dış uzaya ışınım radyasyon ile yayılmasıdır. Yıldızlar olmasaydı, ne yaşam ne de öğelerin element büyük bir kısmı varolabilirdi.

Gökbilimciler bir yıldızın tayfını, parlaklığını ve uzaydaki hareketini gözlemleyerek o yıldızın kütle si, yaşı, kimyasal bileşimi ve bunun gibi birçok özelliğini belirleyebilirler. Bir yıldızın toplam kütlesi, yıldızın gelişiminin ve sonunun ana belirleyicisidir. Bir yıldızın, Gelişim süreci içinde bulunduğu aşamaya göre çapı, dönüşü, hareketi ve Sıcaklığı belirlenir. sıcaklık ve parlaklık durumuna göre işaretlendikleri Hertzsprung-Russell diyagramı H-R diyagramı, yıldızların güncel yaşını ve gelişim sürecindeki aşamasını belirlemek için kullanılır.

Yıldız gelişiminin ilk halkası, hidrojen, bir miktar helyum ve çok az miktarda daha ağır öğelerden oluşan ve içe doğru çökmeye başlayan bir madde bulutudur. Yıldız çekirdeği yeteri kadar yoğunlaştıktan sonra içinde bulunan hidrojenin bir kısmı sürekli olarak Nükleer çekirdek kaynaşması tepkimesiyle helyuma çevrilir. Yıldızın geri kalan kısmı, açığa çıkan erkeyi, ışınım ve ısıyayım konveksiyon birleşimiyle çekirdekten uzağa taşır. Bu süreçler yıldızın kendi içine doğru çökmesini engeller ve erke, yıldız Yüzeyinde bir yıldız rüzgârı yaratarak dış uzaya doğru ışınım yoluyla yayılır.

Çekirdekteki hidrojen yakıtı bittikten sonra, en azından Güneşin kütlesi nin beşte ikisi kadar bir kütleye sahip olan yıldız genişleyerek, daha ağır olan öğeler çekirdekte ya da çekirdeğin etrafında kabuk hâlinde kaynaşarak kırmızı dev hâline gelir. Daha sonra maddenin bir kısmı yıldızlararası ortama salınarak, ağır öğelerin daha yoğun olacağı yeni bir Yıldız, nesli yaratacak şekle dönüşür iki ya da daha fazla yıldızdan oluşan sistemlerde birbirine Kütleçekim gücüyle bağlanmış ve genellikle birbirinin çevresinde düzenli yörüngelerde dönen yıldızlar bulunur. Birbirine çok yakın bir yörünge izleyen yıldızların kütleçekimgücü ile etkileşimlerinin evrimsel gelişimlerinde önemli etkisi vardır

Ayrıca kontrol et

Kurgu Bilim Nedir

Kurgu Bilim Nedir teknolojik ve bilimsel delillerin hayal gücü ile birleştirilerek yazılmış hikaye ve roman …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir