Yay Nedir

Yay Nedir

Yay Ne Demektir? Yay Nedir Kısaca? Yay Ne Demek? Yay Nedir Kısa? Yay Hakkında Bilgi?

yay Ne Demek yay, ok atmak için kullanılan bir savaş aletidir. Kavs veya kabza da denir. Ateşli silahlar bulunmadan önce, savaşların önemli silahı olan ok, yayların sağlam, kullanışlı olmasına göre isabetli kabiliyeti kazanan bir araçtır. Yayın yapımı uzun bir emek mahsulü olduğu kadar ince bir sanatın da ifadesiydir.

iyi bir Yayın, yapımı çok sabır ister ve yıllarca sürebilir. Türk yayları 110-140 cm uzunluğunda, 300-360 gr ağırlığında yapılmıştır. ağaç, kemik, sinir ve tutkal yay yapımında kullanılan esas maddelerdir. Yapımda kullanılan ağaçların en kıymetlisi akça ağaç ve kızılcık ağacı sürgünleridir. Yayın önemli bir parçası kemik, öküz veya manda boynuzundan yapılırdı. yaya gerilen ve atış hızı sağlayan sinir ise öküzün, bilek ve dizi arasından çıkartılırdı.

Türklerde yay yapımına çok önem verilirdi. Sanatkarane yapılanlar altın ve yaldızla tezyin edilirdi. Süslemelerin bir köşesine yapan ustanın adı ile yapım tarihi konurdu. Bilhassa askeri müzelerde eski tarihlerde kullanılan çeşitli yay örnekleri pek çoktur.

yaylar yapılışına göre tımanlı veya sağınlı kullanılma sahalarına göre de tirgeş, menzil, peşrev pişrev, kepaze, hedef ve savaş yayları, gibi çeşitleri vardır, yaylarla yapılan ok atış mesafelerine geze, atışı yapana da kemankeş denirdi.

Ok ve yay günümüzde sadece spor amaçlı olarak kullanılmakta olan eski bir savaş aracıdır. Eski çağlarda ve Orta Çağ savaşlarında büyük bir rol oynamıştır. osmanlıda yay ve ok

Ok Türkler Tarafından icad Edilmiştir

Daha önceki devirler hakkında bir bilgimiz olmadığı için ok ve okçuluğun en parlak zamanının Osmanlı imparatorluğu devrine rastladığını söyleyebiliriz.

Ok ile ilgili Muhammede atfedilen 40 hadis, II. Mahmud zamanında Eyüp camii imamı, Abdullah Efendi tarafından tefsîr ve tercüme edilerek padişaha sunulmuştur.

islamiyetin ilk zamanlarında Arap oklarının mesafesi bugünkü ölçülerle 500 metreyi geçmiyordu. Osmanlı imparatorluğunda ise ok 845.5 metreye kadar fırlatılmıştır

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …