Kalkan Nedir

Kalkan Nedir? Kalkan Ne Demek?

Kalkan Nedir? Kalkan Ateşli silahların icadından önce vurucu, delici ve kesici silahlara karşı vücudu korumak için, deriden,madenden yapılmış köşeli veya yuvarlak formla elde taşınan bir savunma silahıdır. Sol elle tutulurdu. Dikdörtgen, yuvarlak veya kabarık olabilirlerdi.Yapıldığı malzemeye göre isimler alırlardı. Mesela demir olanlara hacefe, çelik kalkanların yuvarlak olanına yaleb denirdi. Bir başka çeşidinin adı matrak idi. Kalkan, imalatı ve üzerindeki süsleme işçiliği Türkiye sanatlarında büyük bir öneme sahiptir.Tarihin çok eski zamanlarından beri gerek batı ve gerekse doğu uygarlıklarda aynı önemle kullanılan kalkan ateşli silahın icadıyla harp alanlarından uzaklaşarak bir tören silah haline dönüşmüştür.

Kalkan Nedir?

Eski Türk kalkanları yuvarlak, dikdörtgen, göbekli veya kabarık olurdu. Türk kalkanları yapıldıkları malzemeye göre çeşitli isimler alırlardı. Mesela; demir olanlara hacefe, kamış üzerine deri gerilenlere dereka veya matrak, çelikten yuvarlak kalkanlara ise yeleb denilirdi, bu cinsin kabarık olanları kubbeli olarak anılırdı.

Topların yapılıp savaş alanlarında kullanılmasından sonra başındaki personelin zarar görmemesi için yapılan sağlam siperlere de kalkan adı verildi. Günümüzdeki klasik toplarda, top mürettebatının, atılan top, roket ve diğer silah mermilerinden zarar görmemesi için kalkanlar kullanılmaktadır.

Kalkan kelimesi askeri manasından başka, diğer ilim dallarında çeşitli manalarda kullanılmaktadır. Astronomide ısı kalkanı, uydunun atmosfere girerken ısı etkisinden korumak için kullanılan elemandır. İnşaata kalkan duvarı, çatıların eğik yüzlerini desteklemek gayesiyle yapılmış mimari eleman. Denizcilikte ise, gemilerde baştan gelen dalgaların güverteye girmesini engelleyen kısım manalarında kullanılmaktadır.

Sözlükte “Kalkan” Ne Demek?

  1. 1-) Oktan ya da kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık.
    2-) Koruyucu.
    3-) Yanyüzergillerden, büyük, yassı, derisi düğme denilen birtakım sert çıkıntılarla örtülü, beyaz etli balık (rhombus maximus).

Kalkan Kelimesinin ingilizcesi Nedir?

[Kalkan] adj. outgoing
n. shield, turbot, aegis [Brit.], egis, buckler, mantlet, splasher

Kalkan Ne Demek?

1-) Eskiden savaşçıların ok ya da kılıçtan korunmak için taşıdığı çok kalın deriden ya da sert metalden yapılmış, yassı, çoğu tekerlek biçiminde korumalık. Günümüzde değişik malzemelerden yapılmış benzerleri polislerce kullanılır.
2-) Kimi hayvanların sert ve boynuzsu bölümlerine verilen ad.
3-) Nükleer reaktörlerde ya da herhangi bir radyasyon kaynağında kullanılan ve nötronları ya da öbür tehlikeli radyasyonları emerek çevredeki canlıları koruyan genellikle çimento ya da kurşun vb. kütle.
4-) Yer kabuğunun en yaşlı bölümleri.
5-) Beşikçatıyla örtülü bir yapının mahyaya dik gelen duvarındaki üçgen bölüm.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …